Vejen Kommun väljer SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Vejen kommun ska implementera SafetyNet för registrering av olyckor, tillbud och andra incidenter där kommunens anställda är inblandade. Handlingsplansmodulen kommer att bidra till en strukturerad registrering och uppföljning av hela arbetsmiljöområdet. Dessutom planerar Vejen kommun att implementera SafetyNet modulen för hantering av egendomsskador och försäkringshantering.

0