Genomförande

Genomförande

implement-frontavenue

Det bästa genomförande uppnås alltid med ett nära samarbete mellan kundansvarig i varje ämnesområde i kombination med vår breda erfarenhet med att implementera våra lösningar i olika branscher.


Beroende på kundens moduler, sedan exemplet. ligga inom:

 • Arbetsskador och tillbud
 • Arbetsplatsen bedömning (APV)
 • Välbefinnande
 • Management utvärdering
 • Handlingsplaner
 • Försäkrings (tillgångar, försäkringar, egendomsskada och skador)
 • HR (Mus, grus eller LUS)
 • Kursadministration

Eller mer tekniska områden såsom integrationer med:

 • HR basdata
 • E-boxen
 • Single Sign On