Hillerød kommun tecknar avtal om SafetyNet att stödja arbetsmiljön

Efter en lång utvärdering och urvalsprocessen har Hillerød valt SafetyNet. Hilleroed kommun har i den första fasen valt att implementera SafetyNet A-skador och åtgärdsplaner. SafetyNet ger alla anställda i Hillerød kommun en enda metoden och möjligheten att spela in olyckor och tillbud. SafetyNet är en viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet i Hilleroed kommun.

0

Köpenhamns kommun – socialförvaltningen använder SafetyNet för att upptäcka säkerhetsproblem

Socialförvaltningen i Köpenhamns kommun utökar sin SafetyNet lösning med registrering av säkerhetsöverträdelser . Detta är ytterligare en insats i den stora förebyggande arbetet, hantering ständigt optimera för att skapa en trygg och säker arbetsplats för sina anställda.

0

Jag har glömt mitt lösenord

Logga in på SafetyNet kan ställas in på två sätt:

  1. Med användarnamn och lösenord
  2. Integrerad ”Single Sign On”

, och det är bara genom att kunder ökade till 1) till ett glömt lösenord är aktuell.

Här måste användaren göra något av följande:

  1. I det nedre högra hörnet av inloggningsformuläret har en länk ”Glömt lösenord” (endast möjligt om kunden ville ha detta aktiverat)
  2. Kontakta din egen SafetyNet administratör för att återställning lösenord
0

KAB välja SafetyNet Management

Bostadsrättsföreningen KAB välja SafetyNet Kursadministration för att lösa sina många olika uppgifter inom intervallet av kurser och administrativa uppgifter. KAB är i många avseenden en föregångare inom visionär användning av IT-verktyg för att stödja förvaltningsuppgifter i allmänhet.

0