Europaskolen – The European School Copenhagen driver SafetyNet kursadministrering

Europaskolan Köpenhamn är en offentlig internationell skola med höga akademiska normer.

European School har valt SafetyNet kursadministrering för att hantera hela processen kring ansökande och aktiviteter för skolelever och deras föräldrar.

SafetyNet kursadministrering ger nya möjligheter att lösa administrativa uppgifter mer lämpligt och är tidsbesparande.

0

KAB välja SafetyNet Management

Bostadsrättsföreningen KAB välja SafetyNet Kursadministration för att lösa sina många olika uppgifter inom intervallet av kurser och administrativa uppgifter. KAB är i många avseenden en föregångare inom visionär användning av IT-verktyg för att stödja förvaltningsuppgifter i allmänhet.

0