Kerteminde Kommun väljer SafetyNet

Kerteminde Kommun implementerar SafetyNet för registrering av olyckor, tillbud och andra typer händelser skapade av kommunens medarbetare. Handlingsplansmodulen ska medverka till en mer strukturerad registrerings- och uppföljningsprocess.

Med försäkringsmodulen kommer kommunen att få en bättre översikt över sina tillgångar och styrning av sina försäkringar.

0

Vordingborg kommun väljer SafetyNet ärendehantering för olyckor tillbud och försäkringsfordringar

I Vordingborgs kommun har SafetyNet valts som sitt framtida system för registrering och administration av olyckor arbetsskador tillbud och försäkringsfordringar på byggnader bilar utrustning och övriga tillgångar.

SafetyNet har blivit valt bland annat för enkel användning och flexibilitet med många möjligheter för anpassningar och förlängningar med andra moduler för att lösa utmaningarna inom strukturerat arbetsmiljöarbete.

0