Vordingborg kommun väljer SafetyNet ärendehantering för olyckor tillbud och försäkringsfordringar

I Vordingborgs kommun har SafetyNet valts som sitt framtida system för registrering och administration av olyckor arbetsskador tillbud och försäkringsfordringar på byggnader bilar utrustning och övriga tillgångar.

SafetyNet har blivit valt bland annat för enkel användning och flexibilitet med många möjligheter för anpassningar och förlängningar med andra moduler för att lösa utmaningarna inom strukturerat arbetsmiljöarbete.

0