Stevns kommun väljer SafetyNet försäkringar och skador på egendom

Stevns kommun har valt SafetyNet Insurance / Skador att hantera sin egendomsskador  ärenden, så deras totala bearbetning av försäkringsärenden  är konsekvent och baserad på SafetyNet Askade process.

0