Skanderborg kommun utökar med SafetyNet kursadministrering

Skanderborg kommun utökar SafetyNet arbetsmiljölösning med kurshanteringsmodulen.

Skanderborg måste i framtiden hantera alla interna kurser och ha möjlighet att hantera externa aktiviteter / evenemang riktade mot medborgarna.

SafetyNet kan styra alla aktiviteter som involverar deltagare, plats och tid.

0