Skanderborg kommun använder SafetyNet HR för MUS och LUS

Efter kort tids användning av SafetyNet till APV och handlingsplaner, kommun Skanderborg utökas med HR-modulen för att stödja processerna för genomförandet av MUS och LUS kurs.

0