Sankta Anna Musikskola har valt SafetyNet kursadministrering

Sankta Anna har valt och genomfört SafetyNet kurshantering.

SafetyNet kommer att användas för att styra hela den komplicerade applikationsprocessen och alla relaterade aktiviteter. Dessutom har Sankta Anna tankar om andra administrativa uppgifter där SafetyNet kan användas med fördel.

0