Kerteminde Kommun väljer SafetyNet

Kerteminde Kommun implementerar SafetyNet för registrering av olyckor, tillbud och andra typer händelser skapade av kommunens medarbetare. Handlingsplansmodulen ska medverka till en mer strukturerad registrerings- och uppföljningsprocess.

Med försäkringsmodulen kommer kommunen att få en bättre översikt över sina tillgångar och styrning av sina försäkringar.

0

Användarna har inflytande på SafetyNets utveckling

Nu är det gåt tre månader sidan vårt årliga SafetyNet seminarium i vackra omgivningar på Hindsgavl Slot.

På seminariet samlade vi in förbättringsförslag från SafetyNet användare. En användare hade till exempel et konkret förslag till sökfunktionen i modulen för registrering av arbetsolycksfall. Många andra på seminariet tyckte om förslaget. Därför har vi set till, at förslaget är blivet till verklighet.

Vi jobbar alltid med att implementera SafetyNet användares önskar. Vi vet, at den bästa använder upplevelse skapas när användarna får inflytande på hur systemet skal utvecklas.

ERFA seminar

0

Vi deltar på arbejdsmiljøNET konferensen i Kolding, Danmark

Claus och Jesper från FrontAvenue deltar i dag på arbejdsmiljøNET konferensen i Kolding, Danmark, där dom får inspiration av andre företags tillgång till arbetsmiljöarbetet och även visar hur man kan använda SafetyNet till att jobba effektivt med arbetsmiljösaker. Dom arbetsmiljöprofessionella har många goda idéer till hur man kan jobba konstruktivt med arbetsmiljö, och vi har verktyget till at hjälpa dom på väg. Läs mera på vår arbetsmiljösida.

arbejdsmiljøNET stand

0

Barncentrumet Solbo vinner utmärkelsen Arbetsmiljöpriset för Psykiska Arbetsmiljö 2018 för arbete med SafetyNet

På Barncentrumet Solbo i Silkeborg Kommun har man gått över till elektronisk registrering av våldsincidenter i SafetyNet. Det har lett till en minskning av antalet allvarliga våldsamma incidenter. Det systematiske arbetet med SafetyNet har lett till ett ökat fokus på det psykiska arbetsmiljö och till at medarbetarna trivs bättre. De stora framstegen belönades i går med utmärkelsen Arbetsmiljöpriset för Psykiska Arbetsmiljö 2018. Arbetsmiljöpriset dels ut av danska Arbetsmiljörådet till landets bästa arbetsmiljöarbete.

0

Vejen Kommun väljer SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Vejen kommun ska implementera SafetyNet för registrering av olyckor, tillbud och andra incidenter där kommunens anställda är inblandade. Handlingsplansmodulen kommer att bidra till en strukturerad registrering och uppföljning av hela arbetsmiljöområdet. Dessutom planerar Vejen kommun att implementera SafetyNet modulen för hantering av egendomsskador och försäkringshantering.

0

Bisca AS väljer SafetyNet för det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner för att styra arbetsmiljöinsatserna i Danmark och Sverige

Bisca har valt SafetyNet till att vara deras stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Initialt så inkluderar det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplan. Då SafetyNet kan användas på flera språk har Bisca valt att SafetyNet också skall användas i deras svenska verksamhet.

0

Carlsberg väljer SafetyNet App för registrering av avvikelser och förbättringsarbete

Carlsberg Danmark utvidgade sin SafetyNet lösning med tillhörande app för registrering av olika typer av avvikelser, observationer och förbättringar. Inledningsvis togs app i bruk av Carlsbergs drygt 300 försäljningsförare som under de första 3 månaderna registrerade 2 000 förbättringsförslag, avvikelser och observationer. Detta gav Arbetsmiljöorganisationen en unik grund för att initiera initiativ och förebyggande projekt och göra riktade och konkreta åtgärder. Eftersom det har blivit lätt att registrera, kan vi också få våra anställda att använda SafetyNet-lösningen och vi kommer att synliggöra de områden vi behöver arbeta med.

0

Hess Denmark väljer SafetyNet för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet Offshore/Onshore

Hess Denmark har valt SafetyNet till deras framtida arbetsmiljöverktyg. I första instans ska SafetyNet användas för att registrera och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive handlingsplaner men det ska också på sikt användas för säkerhetsronderingar, digitala checklistor och ad hoc undersökningar av observationer och avvikelser.

0
Page 1 of 5 12345