FrontAvenue

FrontAvenue utvecklar och säljer affärskritiska molnlösningar till många olika danska kommuner, myndigheter och privata företag. Vår svenska partner, Axintor, säljer även våra lösningar i Sverige. Vårt system, SafetyNet, förenklar administration av arbetsmiljö, kvalitet och granskningar, försäkringar, HR och kursadministration.
SafetyNet består av olika integrerade moduler som utvecklas i samarbete med våra kunden.

Historia

FrontAvenue grundades i 2001 som ett IT-konsulent företag i Köpenhamn. Från början utvecklade vi teknologi baserad på kundens behov. Dom tidiga åren fokuserade vi på att utveckla skräddarsydda web-lösningar till många olika företag.
Många av våra kunder hade liknade behov, och därför började vi utveckla anpassbara standardlösningar. Detta ledde till lanseringen av SafetyNet i 2003.
SafetyNet samlar många olika med förbundna moduler i ett integrerat överblickskapande system.

Grundvärderingar

FrontAvenue sätter kunden i centrum vid att anpassa SafetyNet till den enskilda organisationen redan vid implementeringen. Efterföljande är kunden med till att styra hvilka moduler vi utvecklar och hur de uppdateras genom feedback på möter, över supporten och till dom årliga ERFA seminarer. Genom denna kommunikation med SafetyNet användare säkrar vi att SafetyNet är användarvänligt och har bred funktionalitet och stor flexibilitet.

Vision

Vårt mål är att vara leverantör av det förande Saas Standard System inom HR och Arbetsmiljöarbete i Danmark. Vi levereror till båda den offentliga och privata sektorn i Danmark, och även till internationella marknader genom samarbete med lokala partner.

Vi stöder

AB_peacock_LOGO150