Trivselsundersøgelser

Medarbetarundersökning

Trivselsundersøgelse

SafetyNet gör det enkelt at upprätta, analysera och reagera på medarbetarundersökningar. Systemet är flexibelt; medarbetarundersökningar kan skickas ut till hela organisationen eller enskilda enheter.

SafetyNet gör det enkelt at upprätta, analysera och reagera på medarbetarundersökningar. Systemet är flexibelt; medarbetarundersökningar kan skickas ut till hela organisationen eller enskilda enheter.

Enkelt att skapa och skicka ut

Det är lätt att skapa medarbetarundersökningar i SafetyNet. Använd en färdig eller tidigare gömt mall, eller skapa en ny. Det visuella intrycket kan anpassas din organisation, och formaten på dom olika frågor och svarsalternativ kan även anpassas i dom enskilda enkäterna (man kan till exempel använda smileys, tal korta texter, etc.). SafetyNet har ett enkelt användargränssnitt som hela processen kring medarbetarundersökningar, inklusive utskick, lätt och snabbt.

Få inspiration av en av våra över 300 enkäter inom arbetsvärderingar, patrulleringar, trivsel och HR.

Administratörer kan se vilka enkäter som är åpna och hur många har svarat tills vidare. Påminnelser kan skickas automatisk till dom, som inte har svarat.

Jämför resultat med tidigare undersökningar

Alla gömda enkäter och svar- och respondentöversikter samlade i SafetyNet, och kan ses av relevanta medarbetare. Det er lätt att skriva ut en rapport på backgrunn av en undersökning, avdelning eller tema. SafetyNet Trivselsundersökningar giver då dom rätta förutsättningar för att skapa en förbättrad arbetsmiljö.

Det finna möjlighet för flexibla benchmark – båda interna och externa. Data från SafetyNet Medarbetarundersökningar kan användas i andra av SafetyNets moduler. Till exempel kan man skapa en SafetyNet handlingsplan för att följa upp på ett resultat av en undersökning.

Det finns även möjlighet för integration av medarbetarbasdata.

Survey

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev (danska)?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här.

Bok en icke-bindande presentation av SafetyNet

Demonstration

Klicka på ikonen eller här.