Human Resources

SafetyNets HR modul lagrar din organisations HR data centralt och säkert, så att den kan administreras på ett effektivt sätt. HR-modulen kan till exempel lagra basdata om medarbetare, olika frågeformulären och utvecklingssamtal och relaterade rapporter, handlingsplaner och medarbetarkompetenser. HR-modulen kan dessutom användas till saksregistrering.
I HR-modulen kan du skapa, skicka, analysera och hantera resultat av många olika typer av enkäter. Det är lätt att skicka medarbetar- och lederutvärderingar till hela organisationen eller till specifika avdelningar. SafetyNet kan även skicka påminnelser till medarbetare, som inte har svarat än.

Human Resources

HR

SafetyNets HR modul lagrar din organisations HR data centralt och säkert, så att den kan administreras på ett effektivt sätt. HR-modulen kan till exempel lagra basdata om medarbetare, olika frågeformulären och utvecklingssamtal och relaterade rapporter, handlingsplaner och medarbetarkompetenser. HR-modulen kan dessutom användas till saksregistrering.
I HR-modulen kan du skapa, skicka, analysera och hantera resultat av många olika typer av enkäter. Det är lätt att skicka medarbetar- och lederutvärderingar till hela organisationen eller till specifika avdelningar. SafetyNet kan även skicka påminnelser till medarbetare, som inte har svarat än.

Survey

SafetyNet genererar statistik och rapporter baserat på dom olika enkäterna. Jämföra olika avdelningar och årgångar för att träffa informerade beslut om hur medarbetartrivsel kan förbättras. Också medarbetar- och ledarutvecklingssamtal kan registreras i systemet.

I SafetyNet HR kan du registrera kurser medarbetare har tagit, och vilka certifieringar dom har. Om man använder SafetyNet Kursadministration överförs datan automatiskt. SafetyNet kan skicka påminnelser till medarbetare när deras certifieringar skall förnyas. Tillsvarande kan andra medarbetar kompetenser registreras, och SafetyNet kan då även användas till rekrytering.

Rollebaserat tillgång

Säkerhet kring data och respekt av anonymitetskrav är alltid i centrum hos FrontAvenue. Olika data är synliga för olika medarbetare baserat på avdelningsstrukturen.

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här för at prenumerera på SafetyNet nyhetsbrevet (Danska).

Bok en icke-bindande demo

Demonstration

Klicka på ikonen eller här för at boka en presentation av SafetyNet.