Försäkring

SafetyNet gir dig koll på tillgångar, försäkringsbrev och försäkringstvister i ett enkelt system.

Skador och försäkringar kan vara komplexa. Skadorna skall registreras till intern dokumentation och anmälas till försäkringsbolaget och eventuella relevanta myndigheter. Dessutom är det viktigt at ha koll på vad ens olika försäkringarna täcker över och hur mycket dom används.

Försäkring

SafetyNet gir dig koll på tillgångar, försäkringsbrev och försäkringstvister i ett enkelt system.

Skador och försäkringar kan vara komplexa. Skadorna skall registreras till intern dokumentation och anmälas till försäkringsbolaget och eventuella relevanta myndigheter. Dessutom är det viktigt at ha koll på vad ens olika försäkringarna täcker över och hur mycket dom används.

Försäkringsadministration och intern dokumentation på samma tid

SafetyNets försäkringsmoduler hjälper dig undvika onödigt dubbelarbete när det er sket en skada. Information krig skadan måste bara registreras en gång i systemet– efter dess synkroniseras information till dom relevanta enkäterna och databaserna, till exempel till interna rapporter, försäkringspapyrer eller kartläggning av risker. Spar tid och minimera risken av människoskapade fel när allt styrs från ett simpelt system.

Följ upp på skador med handlingsplaner

SafetyNet giver dig översikt över vilka skador händer oftast, varför dom händer, och hur mycket dom kostar. Ut ifrån denna informationen är det möjligt att skapa en målinriktad handlingsplan för att lösa problemen.

Anpassningsbar

Använd SafetyNet till många olika typer av skador, till exempel bilskador, skador på byggnaden, skador på lös egendom, ansvarsanspråk och företagsskador. SafetyNet kan även användas till riskhantering genom inspektioner, revisioner och riskbedömningsmodeller. Anpassa SafetyNet med just dom fälten som är relevanta för din organisation.

Försäkringsadministration och intern dokumentation på samma tid

SafetyNets försäkringsmoduler hjälper dig undvika onödigt dubbelarbete när det er sket en skada. Information krig skadan måste bara registreras en gång i systemet– efter dess synkroniseras information till dom relevanta enkäterna och databaserna, till exempel till interna rapporter, försäkringspapyrer eller kartläggning av risker. Spar tid och minimera risken av människoskapade fel när allt styrs från ett simpelt system.

Följ upp på skador med handlingsplaner

SafetyNet giver dig översikt över vilka skador händer oftast, varför dom händer, och hur mycket dom kostar. Ut ifrån denna informationen är det möjligt att skapa en målinriktad handlingsplan för att lösa problemen.

Anpassningsbar

Använd SafetyNet till många olika typer av skador, till exempel bilskador, skador på byggnaden, skador på lös egendom, ansvarsanspråk och företagsskador. SafetyNet kan även användas till riskhantering genom inspektioner, revisioner och riskbedömningsmodeller. Anpassa SafetyNet med just dom fälten som är relevanta för din organisation.

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev (danska)?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här.

Bok en icke-bindande presentation av SafetyNet

Demonstration

Klicka på ikonen eller här.