Arbetsvärdering

Arbetsvärdering

Arbetsvärdering

Arbetsvärdering

Är arbetsvärdering systemet bare ett frågeformuläret?

En arbetsplats ska vara en aktiv inlärningsprocess som säkerställer en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön på den enskilda arbetsplatsen. Utan rätt metod kan arbetsvärdering sluta som en utarbetad dokumentation uppgift som drar resurser utan att tillföra värde.

En ny generation af arbetsvärdering verktyg

SafetyNet sammanför alla aspekter av arbetsplatsen och representerar en ny generation av frågeformulär system där man inte är bundna av fördefinierade frågor, svar och poängsystem. Du kan även utforma och anpassa enkäten och du kan ställa in ett poängsystem, till exempel utlöser smileys eller utlösa åtgärder när poängen låg.

Svaren samlas in via e-post och baserat på de svar du kan skapa och delegera handlingsplaner och uppföljning direkt i systemet. Det är alla gjort på nätet.

Viktiga funktioner

• Lätt och enkel design av enkäten
• Samla svar via e-post och Internet
• Differentierad frågeformulär kontra den enskilda arbetsplatsen
• Skapa och följa händelserna i samma lösning

Survey
Businesswoman w tablet

Få mera ut av arbetsvärderingen vid att använda ett simpelt system med goda möjligheter för anpassning, analys och uppföljning.

Survey

Är arbetsvärdering systemet bare ett frågeformuläret?

En arbetsplats ska vara en aktiv inlärningsprocess som säkerställer en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön på den enskilda arbetsplatsen. Utan rätt metod kan arbetsvärdering sluta som en utarbetad dokumentation uppgift som drar resurser utan att tillföra värde.

En ny generation af arbetsvärdering verktyg

SafetyNet sammanför alla aspekter av arbetsplatsen och representerar en ny generation av frågeformulär system där man inte är bundna av fördefinierade frågor, svar och poängsystem. Du kan även utforma och anpassa enkäten och du kan ställa in ett poängsystem, till exempel utlöser smileys eller utlösa åtgärder när poängen låg.

Svaren samlas in via e-post och baserat på de svar du kan skapa och delegera handlingsplaner och uppföljning direkt i systemet. Det är alla gjort på nätet.

Viktiga funktioner

• Lätt och enkel design av enkäten
• Samla svar via e-post och Internet
• Differentierad frågeformulär kontra den enskilda arbetsplatsen
• Skapa och följa händelserna i samma lösning

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här för at prenumerera på SafetyNet nyhetsbrevet (Danska).

Bok en icke-bindande demo

Demonstration

Klicka på ikonen eller här för at boka en presentation av SafetyNet.