Arbetsmiljö

Vår lösning SafetyNet stödjer det systematiskt arbetsmiljöarbetet i en integrerad lösning, där registreringar kan utföras i antingen en app eller webläsare, medan den centrala administrationen hanteras genom ett intuitivt och rollstyrt användargränssnitt. Skapa din organisation / arbetsorganisation och kom åt data utifrån en rollbaserad metod..

Arbejdsskader

Arbetsskador och tillbud
Effektiv hantering av arbetsskador, tillbud, glasögonskador, stickskador , våld, hot, etc.

inspektioner och revisioner
Gör inspektioner, rundor och revisioner med smartphone pads / flikar eller webbläsare.

Handlingsplaner
Håll koll på vad, vem och när genom en riskbedömning och åtgärdsplan skapas.

APV
Effektiv implementation av arbetsplatsutvärdering och andra arbetsmiljökartläggningar.

Ta kontroll över din hälsa och säkerhetshantering och certifieringar
Genom flexibelt arbetsflöde och versionskontroll .

 Riskbaserad strategi
Njut av en riskbaserad strategi så att resurserna kan användas för att minimera risken så mycket som möjligt.

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev (danska)?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här.

Bok en icke-bindande presentation av SafetyNet

Demonstration

Klicka på ikonen eller här.