Administrativ effektivitet med SafetyNet

SafetyNet är et moln-baserat system till verksamhetsadministration. SafetyNet består av många olika moduler som täcker olika områden. Det finns SafetyNet moduler till allt ifrån arbetsmiljöarbete och HR till försäkringsadministration och kursadministration.

Modulerna i SafetyNet kan användas tillsammans eller var för sig. Om man använder flera moduler integreras relevanta data från alla modulerna så att onödigt dubbelarbete minimeras. Verksamhets- och medarbetarbasdata kan också integreras i SafetyNet. SafetyNet kan även konfigureras med enkel inloggning (Single Sign-On).

Njut av mer än 10 års ackumulerade kundupplevelser inom:

Arbejdsmiljø

Arbetsmiljö

SafetyNets arbetsmiljömoduler hjälper dig förbättra arbetsmiljön på där du jobbar.

I SafetyNet kan du registrera och följa upp arbetsskador och händelser som kunde ha lett till olyckor, skapa arbetsplatsutvärderingar, administrera inspektioner och skapa handlingsplaner. Systemet är enkelt och användarvänligt.

HR

Administrera alla HR-relaterade uppgifter från centralt håll.

SafetyNets HR skapar dom optimala ramen för kompetensförvaltning. I SafetyNet kan man även genomföra medarbetarundersökningar och ledarskapsutvärderingar. Dessutom kan man registrera utvecklingssamtal.

Försäkring och försäkringsfordringar

SafetyNets försäkringsmoduler hjälper dom, som vill ha full koll på tillgångar, försäkringsavtal och försäkringstvister.

Med SafetyNet har man alltid överblick över all relevant försäkringsadministration och var, det har registrerats.

Kursadministration

SafetyNet Kursadministration gör planering av kurser och konferenser enkelt.

Administrera kurskataloger, anmälningar, resursfördelning, kursutvärderingar, e-postkommunikation och mycket mera i ett användarvänligt system.

Utnyttja en enhetlig och integrerad "molnet" plattform för alla moduler, säkerställer möjligheten för våra kunder att börja i liten skala och expandera kontinuerligt genom en enkel alternativ. Alla lösningar kan konfigureras med integration till företagets och de anställdas basdata och e-Boks och Single Sign On.

  • SafetyNet är inte bara ett rapporteringssystem utan också ett viktigt förvaltningsverktyg.–Bjørn Jørgensen, SIkkerhedschef, Hoffmann A/S

  • Genom SafetyNet kan vi enkelt se vilka avdelningar, rutiner och typer av anställda som löper störst risk.–Morten Pedersen, Risk Manager, Danish Crown

  • SafetyNet är på alla sätt snabbare, mer användarvänliga och mer logiskt än vi hade tidigare.–Helle Planck Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev?

Newsletter

Klicka på ikonen eller här för at prenumerera på SafetyNet nyhetsbrevet (Danska).

Bok en icke-bindande demo

Demonstration

Klicka på ikonen eller här för at boka en presentation av SafetyNet.