Köpenhamns kommun Modersmål växlar till SafetyNet kursadministrering

Köpenhamns kommun – Barn- och ungdomsförvaltningen Modersmålsundervisning har omvandlat sitt tidigare kurshanteringssystem frontPlanner till SafetyNet kursadministration.

SafetyNet ger många IT-tekniska fördelar, och är användarvänligare och flexibelt med hänsyn till framtida behov. SafetyNet är ett webbläsarsystem som är hostad av FrontAvenue.

0