KAB välja SafetyNet Management

Bostadsrättsföreningen KAB välja SafetyNet Kursadministration för att lösa sina många olika uppgifter inom intervallet av kurser och administrativa uppgifter. KAB är i många avseenden en föregångare inom visionär användning av IT-verktyg för att stödja förvaltningsuppgifter i allmänhet.

0