FL Smidth väjler SafetyNet

Genom samarbete med COWI, FL Smidth valde att ingå avtal med FrontAvenue med SafetyNet, som sin föredragna arbetsredskap för kartläggning APV och ad hoc-undersökningar och förvaltning av sina handlingsplaner och arbetsuppgifter.

0