Fertin Pharma väljer SafetyNet för att stödja sitt strukturerade arbetsmiljöarbete

Fertin Pharma arbetar med produktion av läkemedel. SafetyNet ska bland annat användas som styrnings- och dokumentationsverktyg runt hela företagets arbetsmiljö. SafetyNet är valt utifrån systemets flexibilitet och bredd inom hela arbetsmiljöområdet.

0