COWI samarbeta om SafetyNet

COWI och FrontAvenue har ingått ett samarbetsavtal om SafetyNet där COWI erbjuder sina kunder lösningar inom SafetyNets många moduler.

COWI använder SafetyNet att lösa många olika konsultuppdrag för sina kunder. Det kan till exempel adress avbildningar av APV, arbets utmaningar, jobbundersökningar eller andra analytiskt förhållningssätt till allmänna utmaningar hälsa och säkerhet. COWI är ett ledande rådgivningsfirma med en 360 ° tillvägagångssätt.

Läs mer om COWI här: http://www.cowi.dk

0