FrontAvenue stöder organisationen “Det sociale netværk”

Organisationen ”Det social netværk” kämpar för att undanröja de tabun som finns runt psykisk sjukdom. Det tycker vi är en bra sak. Därför har vi gjort SafetyNet Kursadministration tillgänglig for dom.

Det Sociale Netværk önskar at använda systemet till att:

  • Visa kursbeskrivningar och datum på web
  • Visa kurser i en kalender
  • Kommunicera med kursdeltagarna
  • Skriva ut individuella kursplaner till deltagarna
  • Låta deltagarna följa kursen på hemsidan (på www.peerstoette.dk)
  • Skapa kompetensbevis

Vi ser fram emot ett positivt samarbete med ännu en ny SafetyNet kursadministrations kund.

0

Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet ersätter undersökning system med SafetyNet

Parterna, Gymnasieskolernes Lærerforening och Uddannelsesforbundet  välja SafetyNet ersätter det tidigare systemet och kommer att ha många fler möjligheter att tjäna sitt mer än 20.000 medlemmar. Längs omslag och servicepartners mer än 265 utbildningsinstitutioner i Danmark och Grönland.

0

Axintor – partner i Sverige

FrontAvenue är stolta över att presentera Axintor som SafetyNet partner och distributör i Sverige.

Om ni har intresse av SafetyNet i Sverige vv kontakta Anders Andersson, anders.andersson@Axintor.se.

Axintor erbjuder genom SafetyNet moderna och molnbaserade lösningar inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.

Läs mer om Axintor här: http://www.Axintor.se/

0

COWI samarbeta om SafetyNet

COWI och FrontAvenue har ingått ett samarbetsavtal om SafetyNet där COWI erbjuder sina kunder lösningar inom SafetyNets många moduler.

COWI använder SafetyNet att lösa många olika konsultuppdrag för sina kunder. Det kan till exempel adress avbildningar av APV, arbets utmaningar, jobbundersökningar eller andra analytiskt förhållningssätt till allmänna utmaningar hälsa och säkerhet. COWI är ett ledande rådgivningsfirma med en 360 ° tillvägagångssätt.

Läs mer om COWI här: http://www.cowi.dk

0

Alleröd Kommun välja SafetyNet till sina arbetsmiljölösningar

FrontAvenue välkomnar att Allerød Kommun har valt SafetyNet, som dess föredrog arbetsredskap för kartläggning kommunala bedömningar arbetsplats, jobb undersökningar och ad hoc-studier och förvaltningen av sina handlingsplaner och arbetsuppgifter.

Allerød Kommun ser framtida möjligheter i många moduler SafetyNet erbjuder.

0

FL Smidth väjler SafetyNet

Genom samarbete med COWI, FL Smidth valde att ingå avtal med FrontAvenue med SafetyNet, som sin föredragna arbetsredskap för kartläggning APV och ad hoc-undersökningar och förvaltning av sina handlingsplaner och arbetsuppgifter.

0
Page 3 of 5 12345