Carlsberg väljer SafetyNet App för registrering av avvikelser och förbättringsarbete

Carlsberg Danmark utvidgade sin SafetyNet lösning med tillhörande app för registrering av olika typer av avvikelser, observationer och förbättringar. Inledningsvis togs app i bruk av Carlsbergs drygt 300 försäljningsförare som under de första 3 månaderna registrerade 2 000 förbättringsförslag, avvikelser och observationer. Detta gav Arbetsmiljöorganisationen en unik grund för att initiera initiativ och förebyggande projekt och göra riktade och konkreta åtgärder. Eftersom det har blivit lätt att registrera, kan vi också få våra anställda att använda SafetyNet-lösningen och vi kommer att synliggöra de områden vi behöver arbeta med.

0