Bisca AS väljer SafetyNet för det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner för att styra arbetsmiljöinsatserna i Danmark och Sverige

Bisca har valt SafetyNet till att vara deras stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Initialt så inkluderar det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplan. Då SafetyNet kan användas på flera språk har Bisca valt att SafetyNet också skall användas i deras svenska verksamhet.

0