Alleröd Kommun välja SafetyNet till sina arbetsmiljölösningar

FrontAvenue välkomnar att Allerød Kommun har valt SafetyNet, som dess föredrog arbetsredskap för kartläggning kommunala bedömningar arbetsplats, jobb undersökningar och ad hoc-studier och förvaltningen av sina handlingsplaner och arbetsuppgifter.

Allerød Kommun ser framtida möjligheter i många moduler SafetyNet erbjuder.

0