Stevns Kommune vælger SafetyNet Forsikring og Tingskade

Stevns Kommune har valgt SafetyNet Forsikring / Tingskade til at styre deres tingskade sagsbehandling, således deres samlede sagsbehandling af forsikringssager er ensartet og baseret på SafetyNet Askade processen.

0