Region Sjælland Kundehistorie
Kundehistorie

Region Sjælland implementerer SafetyNet

”Vi er i fuld gang med at gøre klar til at tage FrontAvenues SafetyNet i brug, så alle vores arbejdsmiljøgrupper får et værktøj til at understøtte deres daglige arbejdsmiljøarbejde. Og det er et system, der ikke blot opfylder de 122 krav, som vi havde opstillet til funktionalitet, økonomi, teknik og udviklingsmuligheder – men endnu mere end det.”

Sådan lyder det fra Lene Winther Grøndahl, der med titel af arbejdsmiljøkonsulent og med 20 års erfaring med arbejdsmiljø er projektleder i Region Sjælland for det store projekt, der vil give mere end 1800 medarbejdere overalt i regionen en ny værktøjskasse til deres arbejde med arbejdsmiljøet i bred forstand.

Region Sjællands nye værktøjskasse er IT-systemet SafetyNet fra FrontAvenue. Systemet er resultatet af et stort arbejdsmiljøprojekt, der blev sat i gang i efteråret 2007, efter Region Sjælland blev en realitet den 1. januar 2007, og det stod klart for alle, at der var et kæmpebehov for et fælles IT-system til arbejdsmiljøopgaverne i stedet for de forskellige IT-systemer og papirsystemer, som man brugte i de tre fusionerede amter, Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm. For at få den helt rigtige, fælles IT-løsning blev der nedsat en projektgruppe med Lene Winther Grøndahl som projektleder og igangsat et omfattende analysearbejde for at fastlægge kravene til det nye system, så det dækkede de meget forskellige behov, som regionens mangeartede arbejdspladser har.

122 krav skulle opfyldes

Resultatet blev en kravspecifikation med 122 krav, og den blev sendt til fem potentielle leverandører. Tre af dem kom med et konkret tilbud på at løse opgaven. Og her skilte FrontAvenues forslag sig ud som klart det bedste, erindrer Lene Winther Grøndahl:

”Vi samlede kravene under fire overskrifter: Økonomi, standardfunktionalitet, udviklingsmuligheder og teknisk kvalitet og gav de tre tilbud karakterer i forhold til disse krav. Og her var FrontAvenue en klar vinder med en kravopfyldelse på 99.1% mod 80% og 73,6% for de to andre leverandører.”

Alle tre leverandører fik mulighed for at vise deres standardsystem frem og præsentere deres idéer og kompetencer for projekt-gruppen. Og det forløb bekræftede, at FrontAvenue var det bedste valg som leverandør, fortæller Lene Winther Grøndahl: ”Der var ingen af de tre, der kunne opfylde alle de 122 krav med deres standardløsning. Men det kom heller ikke bag på os. Så vi bedømte dem også på deres evne til at gennemføre det udviklingsarbejde, der var nødvendigt for at få deres standardsystem til at opfylde vores krav. Og her blev vi også efterfølgende bekræftet i vores valg, da vi havde nogle meget overbevisende møder med FrontAvenue, hvor vi tydeligt følte, at de havde en klar forståelse for vores behov og ambitioner, og hvor de var helt åbne med, hvor de havde deres stærke og deres svage sider.”

Mange gevinster – også til ledelsen

Derfor er man nu, i efteråret 2009, ved at tage SafetyNet i drift med i alt 1800 brugere, og med en klar forventning om, at have fået et arbejdsmiljøværktøj, der vil give en lang række gevinster, både på brugerniveau og på ledelsesniveau, forklarer Lene Winther Grøndahl:

”Det altafgørende mål var at få et fælles, alsidigt og effektivt IT-værktøj til de mere end 1800 medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljøopgaver. Og et værktøj som giver os bedre styring og prioritering af hele arbejdet med arbejdsmiljø, APV’er og handlingsplaner, så ikke blot den enkelte medarbejder, men også ledelsen, får bedre overblik over, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Et system, der er med til at synliggøre og strukturere arbejdsmiljøarbejdet på tværs i hele vores store organisation. Og det har vi fået.”

Efteråret 2009 bruges således på brugeruddannelse og på en meget grundig test af systemet, der skal driftes i regionens eget IT-center. Og Lene Winther Grøndahl kan se tilbage på et meget tæt og lærerigt samarbejde med FrontAvenue:

”Vi har igennem hele processen haft nogle særdeles nyttige workshops og en virkelig god dialog med FrontAvenue, blandt andet om nogle af de 122 krav, hvor de er kommet med nogle gode modforslag og spændende idéer. Og vi har kunnet ringe til dem når som helst, hvor de har været rigtigt gode til at lytte til vores spørgsmål og bekymringer. Så det færdige system er blevet endnu bedre, end vi havde beskrevet det fra starten, blandt andet fordi FrontAvenue kender de IT-tekniske muligheder bedre, end vi gør. Og dette gode samarbejde har været på alle niveauer, lige fra ledelsen til systemfolkene. Så det har været en fornøjelse hele vejen igennem.”

En platform for fremtiden

Forventningerne til det nye APV-system, SafetyNet, er derfor høje, ikke blot hos Lene Winther Grøndahl og i projektgruppen. Men også hos både brugerne og ledelsen, fortæller hun til sidst:

”Med den flotte løsning vi nu er ved at tage i brug, og takket være det gode samarbejde, som vi har haft med FrontAvenue, så har vi nu fået indfriet de meget høje forventninger, som vi havde fra starten, og fået det, som jeg kalder ’en platform for fremtiden’. Altså et system, der ikke blot kan bruges til at  løse  de  arbejdsmiljøopgaver, vi har nu, men også dem, der kommer til i fremtiden. For hvis der er én ting, der er helt sikkert, så er det, at hvad angår arbejdet med arbejdsmiljøet, så vil der komme en masse nye initiativer i de kommende år, både udefra og indefra. Og så er både vi og FrontAvenue – og dermed også SafetyNet – klar til at understøtte disse opgaver.”

Med SafetyNet har vi fået det helt rigtige værktøj til at understøtte vores arbejdsmiljøarbejde.

– Lene Winther Grøndahl, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Sjælland

Om Region Sjælland

Region Sjællands vision er at være brobygger, der i tæt samarbejde med kommune, borgere, brugere og erhvervsliv skaber et sundhedsvæsen i topklasse, gode udfoldelsesmulighederfor borgerne samt gode betingelser for erhvervslivet.

Omkring 15.000 ansatte er med til at sikre Region Sjællands velfærdsydelser og udvikling.

Region Sjælland har også en central rolle i et netværk med mange samarbejdsparter, som arbejder for en dynamisk og koordineret udvikling i hele regionen inden for blandt andet erhverv, uddannelser, bosætning, kollektivtrafik og visse miljøområder.

Region Sjælland skal således på én gang lægge de overordnede linjer og sikre, at kvaliteten af ydelserne er i top helt ned i detaljen. Region Sjælland varetager opgaver, serviceydelser og interesser for i alt 800.000 borgere.

Hvordan kan vi hjælpe din organisation?
Få en præsentation af SafetyNet.

da_DK