Partnere

Partnere

Sammen om SafetyNet

FrontAvenue samarbejder med andre virksomheder om salget, brugen og teknologien bag SafetyNet.
Vi har partnere, der sælger SafetyNet og SafetyNet-konsulentydelser til bestemte målgrupper og bestemte lande. Vi stiller vores software til rådighed for konferencer inden for relevante fag. Vi samarbejder med andre IT-virksomheder om integrationer af vores fælles kunders data. SafetyNet bygger på Microsoft-teknologi, og FrontAvenue er en Gold-Certified Microsoft Partner.
Læs mere om vores partnere på denne side.

Vores samarbejdspartnere

Læs mere om vores samarbejdspartnere:

2C8

2conciliate Business Solutions udvikler procesmodelleringsværktøjer. 2C8s værktøjer kan tilkøbes til brug i SafetyNet Dokumenter.

ArbejdsmiljøNET

Vi er medlemmer af ArbejdsmiljøNET, et netværk for arbejdsmiljøprofessionelle. Via ArbejdsmiljøNET udveksler vi erfaringer med mennesker, der har fingeren på pulsen inden for arbejdsmiljøfeltet.

Axintor

Axintor er ansvarlig for salget af SafetyNet i Sverige. Axintor har samarbejdet med FrontAvenue om det svenske marked siden 2017 og tæller små som store virksomheder blandt sine referencer.

COWI

COWI er en førende international rådgiver inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. Via partnerskabet med FrontAvenue formidler COWI SafetyNet til sine arbejdsmiljøkunder.

Danske Risikorådgivere

Danske Risikorådgivere samler professionelle inden for forsikring, sikring og arbejdsmiljø og arbejder for at udbrede kendskabet til og være forummet for risikostyring i Danmark.

EG Silkeborg Data

EG SD Løn er et lønsystem, der supporterer lønadministrationen inden for kommuner og regioner. Der er lavet stamdataintegration mellem EG SD Løn og SafetyNet, så medarbejderoplysninger altid er opdateret.

Futurematch

Futurematch står bag kursuszonen.dk, som er Danmarks største kursusdatabase. Futurematch hjælper også virksomheder med booking, administration, statistikker, evaluering og opdatering af medarbejdernes kompetence-CV. Futurematch sælger SafetyNet som et redskab, så  virksomheder kan administrere deres egne eksterne kurser.

Microsoft

FrontAvenue er Microsoft guldpartner, og vi har siden 2002 bygget vores SafetyNet med Microsoft-teknologierne: C#, ASP.NET og SQL Server.

SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. SafetyNet er optaget på SKI’s 02.19 SaaS-Cloud-aftale. Det betyder, at kommuner, regioner og statslige institutioner kan købe SafetyNet direkte via SKI.

Vil du høre mere om mulighederne i et partnerskab?

Har du ideer til, hvordan din virksomhed kan samarbejde med FrontAvenue om SafetyNet?
Måske vil du introducere SafetyNet på nye markeder?
Kontakt os og hør om mulighederne i et partnerskab.

da_DK