Human Resources

Human Resources

HR

Bevar overblikket med SafetyNet til HR

SafetyNets Human Resources (HR) moduler samler din organisations HR-relaterede data centralt, så du kan administrere dem effektivt. SafetyNets HR-løsning dækker over  forskellige spørgeskemaundersøgelser og udviklingssamtaler og dertilhørende rapporter og opfølgningsplaner. Derudover kan man registrere medarbejderkompetencer og -sager.

Fuld fleksibilitet

Vi ved, at forskellige organisationer har forskellige tilgange til og prioriteter i HR-arbejdet. For nogle af vores kunder er det vigtigt, at de kan tage udgangspunkt i et standardspørgeskema som kræver minimal manuel tilpasning, når de skal gennemføre trivselsevalueringer. For andre af vores kunder er det vigtigt, at de selv kan definere spørgsmålstyper, spørgeskemaopsætning og rapporteringsmuligheder. For andre er det mest væsentlige ved et HR-system, at de til enhver tid har overblik over, hvilke medarbejdere, der har gennemført hvilke kurser.

Vi hjælper jer med at sammensætte netop den løsning, I har brug for, fra de simple standardløsninger til de avancerede skræddersyede løsninger.

Integrationer

SafetyNet kan integreres med lønsystemerne SD Løn og KMD Opus, så alle relevante medarbejderinformationer findes på et sted. Integrationerne gør, at man undgår tidspil og eventuelle fejl, samt at HR-afdelingen har de bedst mulige forudsætninger for at udføre deres arbejde.

Spørgeskemaer og kortlægninger

I HR-modulet kan du opbygge, udsende, analysere og handle på mange forskellige typer af spørgeskemaer. Udsend medarbejder- og lederevalueringer til hele virksomheden eller specifikke afdelinger med må få klik, og send påmindelser til dem, der endnu ikke har svaret. Der er endvidere mulighed for at generere statistik og rapporter baseret på spørgeskemaresultaterne direkte i systemet. Sammenlign på tværs af afdelinger og årgange og lær, hvordan medarbejdertrivsel og effektivitet kan optimeres. MUS, LUS og GRUS samtaler kan ligeledes registres og følges op på i systemet.

Læs her om, hvordan SafetyNet kan bruges til trivselsmålinger.

Kompetencestyring

Registrer medarbejderes kompetencer, kompetenceniveau, kursushistorik og certificeringer i SafetyNet. Hvis I anvender SafetyNet til kursusadministration, overføres kursusinformationer automatisk. Der kan også udsendes påmindelser, såfremt et påkrævet certifikat er ved at udløbe.

SafetyNet er fuldt integreret med vores løn- og personalesystem. Derved slipper vi for en masse tidskrævende genindtastninger, med alle de fejlmuligheder det også giver.

Hør mere om, hvordan din organisation kan bruge SafetyNet

Vil du vide mere om SafetyNet HR? Få en gratis og uforpligtende præsentation af mulighederne i SafetyNet! Kontakt os via telefon, mail eller kontaktformular for at aftale nærmere.