SafetyNet Ledelsesevaluering - Brugervenligt, online spørgeskema

Ledelsesevaluering

 

SafetyNet Ledelsesevalueringers vigtigste funktioner:

· Fleksibel spørgeskemaudsendelse
· Enkel udsendelse med stamdataintegration
· Simple statistiske oversigter
· Gode rapporteringsmuligheder

‍SafetyNet Ledelsesevaluering gør det nemt at oprette, analysere og handle på ledelsesevalueringer.

Ledelsesevalueringsmodulet kan integreres med virksomhedens stamdata, så det er hurtigt at sikre, at de rigtige medarbejdere modtager det rigtige skema til udfyldelse.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt undersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer, respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere.

SafetyNet består af mange forskellige, kombinerbare moduler

Vi tilbyder modulkombinationer inden for arbejdsmiljø, forsikring, kvalitet, HR og kursusadministration. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din egen SafetyNet-løsning.

SafetyNet Ledelsesevaluering indgår i SafetyNet HR-løsningen.

da_DK