System til kvalitet - SafetyNet

Kvalitet

Kvalitet i virksomheden

SafetyNets kvalitetsstyringsværktøjer lader medarbejdere arbejde sammen om at forbedre virksomhedsprocesser. Kvalitetsværktøjerne kan både bruges til certificeringsprocesser, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Effektiv virksomhedsledelse indebærer, at vigtige processer i virksomheden dokumenteres og videreformidles til de rette mennesker. Med SafetyNet Kvalitet kan hele virksomheden samarbejde om at tegne, redigere og dele best practices.

SafetyNet Kvalitet indeholder også redskaber til at evaluere og følge op på virksomhedens processer gennem tilsyn og opgavestyring. Opsæt og udfyld tilsynschecklister direkte i systemet, og følg op på resultaterne med strukturerede handlingsplaner.

Gennem SafetyNet kan vi nemt se, hvilke afdelinger, arbejdsgange og typer af medarbejdere, der er mest udsatte, og så koncentrere vores indsats over for disse.

– Morten Pedersen, Risk Manager, Danish Crown

Dokumentation: Styr på filerne

Saml alle dokumenter relevante for en certificering i SafetyNet. Dokumenter kan organiseres under faner, mapper og undermapper, så de er nemme at finde rundt i. Forskellige medarbejdergrupper kan få adgang til at se og/eller redigere forskellige dokumenter. Under en certificering kan man eksempelvis gemme medarbejderretningslinjer, procedurer, leverandørinformation og mere.

Tilsyn: Enkle skemaer

Opret tjeklister til brug på smartphone, tablet og PC. Det er muligt at notere kommentarer omkring afvigelser, risici og andre tilsynspunkter. Det er ligeledes muligt at vedhæfte billeder til tilsynsskemaet. Der er stor fleksibilitet i, hvordan tilsynsskemaet skal se ud, hvem der skal have adgang til at redigere og udfylde det, og hvordan resultaterne præsenteres.

Opfølgning: Effektiv opfølgning

Følg op på tilsynsresultater med målrettede handlingsplaner. I SafetyNet kan du koble handlingsplaner sammen med resultater fra forskellige undersøgelser. Med SafetyNet Handlingsplaner kan medarbejdere fordele arbejdsopgaver imellem sig og løbende følge med i projektet. Gode samarbejdsværktøjer skaber god kvalitet i virksomheden.

Certificeringer

Brug SafetyNet til alle led i en certificeringsproces. Med SafetyNet kan du kortlægge alle de nødvendige trin. Registrer alt fra de indledende undersøgelser og forbedringsprocesser til det endelige tilsyn og de opfølgnings- og efterlevelsesprocesser. Systemet understøtter versionsstyring af forskellige dokumenter, opgavefordeling mellem medarbejdere og meget mere. Saml alle relevante informationer ét sted – så bliver hele forløbet overskueligt.

Hvad er SafetyNet?

SafetyNet er et alt-i-ét cloud-baseret administrationssystem. SafetyNet består af forskellige kombinerbare løsningsmoduler. De forskellige moduler byder på løsninger inden for blandt andet arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration og kursusadministration. Organisationer kan selv vælge, hvilken kombination af SafetyNet moduler de ønsker.

Hvordan kan vi hjælpe din organisation?
Få en præsentation af SafetyNet.

da_DK