System til kursusadministration - SafetyNet
SafetyNet Kursusadministrations fordele

Planlægning / opsætning af kurset

Med Kursusadministration får du et komplet system, der kan håndtere alle faser af begivenheder, kurser og foredrag – fra planlægning til efterbehandling, når kurset er afholdt.

Brugervenligt og visuelt overskueligt
Administrationen af et kursus vises med brug af faneblade, så man hurtigt kan få vist de oplysninger, man ønsker at gå i dybden med, det være sig deltagere, huskelister, tekster, dokumenter, priser og posteringer.
Du kan vælge at opsætte skabeloner, så du let kan oprette et kursus af samme type.
Det er også muligt at reklamere for etkursus, og undersøge interessen for et sådan kursus, inden det udbydes.

Automatiseret kommunikation
E-mail skabeloner muliggør, at al information vedrørende kurset kan automatiseres. Der kan eksempelvis sendes en bekræftelsesmail til kursister så snart de tilmelder sig, og link til online evalueringsskema samt afsendelse af kursusbevis ved gennemført kursus. Der kan endvidere sendes automatisk mail til underviser med deltagerliste et givent antal dage inden kursusafholdelse. Som resten af Kursusadministrationen kan e-mail kommunikation let tilpasses det enkelte kursus.

Tilmelding online via Kursuskataloget

Enkel tilmelding med relevante tilmeldingsfelter
Det er muligt at opsætte de tilmeldingsfelter, som kursister skal udfylde ved online tilmelding til kurser. Derudover kan man tilpasse disse på kursusskabelonen til det enkelte kursus eller på selve kurset. Her kan man for eksempel vælge, at kursisten blot skal angive navn og e-mail.
Data vedrørende en kursist skal kun indtastes ved første kursustilmelding, hvor informationerne gemmes, så kursisten genkendes ved næste tilmelding.
Har du valgt at tilkøbe medarbejderintegration, så vil alle medarbejdere allerede findes i systemet og blot yderligere information skal indtastes af kursisten.
For eksempel kan man vælge at oprette et kursus til den årlige løbetur i firmaet. Her ønsker man måske, at en medarbejder skal angive hvilken t-shirt-størrelse, der ønskes udleveret til løbet. Valglister som denne kan man selv opsætte, hvilket giver stor fleksibilitet ved typen af information, man ønsker at modtage ved tilmeldingen.

Sikkerhed ved tilmeldingen
Det er muligt at skjule de felter i tilmeldingsformularen, som man allerede kender, som for eksempel CPR-nummer. Således skabes der sikkerhed om, at disse informationer holdes hemmelige ved tilmeldingen.

Automatiseret kommunikation
E-mail skabeloner muliggør, at al information vedr. kurset kan automatiseres. Således kan deltager få en mail straks ved tilmelding, med information om kurset, samt gives et link, så kursisten selv kan logge på kursuskataloget og se/administrere sine tilmeldinger, hente dokumenter fra underviseren og udskrive sit kursusbevis. Som resten af Kursusadministrationen kan e-mail kommunikation let tilpasses det enkelte kursus.

Online betaling via DIBS/Bambora

SafetyNets kursusadministration giver mulighed for, at kursister betaler for kurser ved tilmelding. Dette sker med en integreret online betaling løsning enten via DIBS eller Bambora.

Vælger du at tilkøbe online betaling, skal du tegne et abonnement med en af de to leverandører.

Simpel brugerflade til indbetalinger
Med betalingsløsningen føres kursisten igennem den almindelige tilmeldingsformular, men med betaling som det sidste trin inden kvittering. Ved betaling føres kursisten hen på en simpel brugerflade stillet til rådighed af enten DIBS eller Bambora. Efter betaling kommer kursisten tilbagetil Kursusadministration, hvor kvittering for betaling fremgår.

Automatiserede mails til deltager

Automatiseret kommunikation
E-mail skabeloner muliggør, at al information vedr. kurset kan automatiseres. Der kan eksempelvis sendes en bekræftelsesmail til kursister så snart de tilmelder sig for at bekræfte tilmeldingen. Denne mail kan evt. indeholde oplysninger om hvordan kursisten logger på kataloget for at se og administrere egne tilmeldinger.
Ligeledes kan der ved gennemførsel af kurset automatisk afsendes et link til online evaluering, således at kursisten i ro og mag kan evaluere kurset, underviseren og kursusstedet.

Det er muligt at opsætte kursusbeviser i systemet via skabeloner, som automatisk færdiggøres og afsendes, så snart en kursist har gennemført kurset.
Inden kursets afholdelse er det muligt at sende en påmindelse om deltagelse i kurset et bestemt antal dage inden kursusstart.
Som resten af Kursusadministrationen kan e-mail kommunikation let tilpasses det enkelte kursus.

Automatiserede mails til underviser/kursussted

Automatiseret kommunikation
E-mail skabeloner muliggør, at al information vedr. kurset kan automatiseres. Der kan eksempelvis sendes en mail til underviser 10 dage før kursusstart for at minde underviseren om, at der skal foregå undervisning. Det er muligt at vedhæfte en deltagerliste, så underviser kan se, hvilke medarbejdere der kommer og fra hvilke afdelinger.

Efter endt undervisning kan underviseren automatisk få tilsendt en mail med link til fremmøde registrering, således at underviseren med det samme kan registrere deltagelse og fravær.
Det er endvidere muligt at sætte Kursusadministrationen til at sende automatiserede mails til kursusstedet. Eksempelvis kan et kursussted modtage en mail med en deltagerliste 10 dage før kursusstart, således at de ved hvor mange kursister, der kommer til frokost på kursusdagen.

Samlet overblik over kurser/deltagere

Når der logges på Kursusadministration, da vises et overblik, hvor det er muligt at følge med i de seneste tilmeldinger, seneste kurser, kommende kurser, ens egen huskeliste og meget andet. Detaljerede informationer om et kursus eller en kursist kan hurtigt vises ved et enkelt klik på navnet.

Kursusadministrationens søgefunktion gør det er muligt at fremsøge kurser baseret på mange forskellige kriterier, så man nemt kan danne sig et overblik over de forskellige kurser.

Simpel brugerflade
Når et kursus tilgås af administratoren, da vises informationen med brug af farvekodede faneblade, så man hurtigt kan få vist de oplysninger man ønsker at gå i dybden med, det være sig deltagere, huskelister, tekster, dokumenter, priser og posteringer.

Samlet overblik
Fra overblikssiden eller deltagerfanen på et kursus, kan du hurtigt få vist alle detaljer omkring kursisten ved at klikke på personens navn. Således åbnes et nyt billede, hvor personens stamdata vises sammen med kursist historikken. Her er det muligt at få et overblik over de kurser, som personen har deltaget i gennem tiden.

Automatiseret huskeliste

Med Kursusadministration får du et hurtigt overblik over de opgaver, der ligger klar til at blive løst for de kommende kurser. Der opsættes en huskeliste pr. kursus med mulighed for at markere løste opgaver. Forfaldne opgaver vil blive markeret med et specielt ikon, så de falder i øjnene, når overblikssiden skimmes. På kursussøgningen vil der også markeres med ikon, hvis et kursus har forfaldne huskeliste punkter. Listen kan hurtigt tilgås ved et enkelt klik.

Automatiseret kommunikation – Få huskelisten tilsendt
Huskelisten kan sættes op i forhold til startdato, slutdato, tilmeldingsfrist eller afbudsfrist. Huskelisten kan eksempelvis sættes til at minde om, at der skal bestilles frokost 10 dage før kursusstart.

Det er også muligt at få huskelisten tilsendt hver morgen, så man kun får information hvis dagen indeholder opgaver, der bør løses samme dag. Således er det ikke nødvendigt at logge på systemet for at tjekke huskelisten.

Derudover er det muligt at tilsende en huskeliste til andre modtagere som deltagere, kontaktpersonen på kurset, den ansvarlige for kurset, underviser, kursusstedet eller blot en e-mail som indtastes ved oprettelsen af huskeliste opgaven.

Integration til eget økonomisystem

På kurset kan der angives pris og posteringskonti, således at der dannes en postering lige så snart en kursist tilmelder sig.

Fleksibelt posteringssystem
Det er muligt at ændre i posteringerne inden filen til eget økonomisystem dannes. Dette kan være relevant hvis en eller flere personer skal ha’ rabat, eller hvis de udeblev og skal betale et udeblivelsesgebyr. Når posteringerne kan godkendes, kan der ved et enkelt klik dannes en fil i f.eks. XML eller Excel, som så importeres i eget økonomisystem, hvor betalingerne vil finde sted.

Skræddersyet filformat
Når Kursusadministration systemet sættes op, da defineres filens format. Dette specialudvikles til hver kunde, således at det kan importeres i kundens eget økonomisystem.

Online kursusevaluering

Det er muligt at oprette nyt spørgeskema med selvvalgt antal spørgsmål og svarmuligheder. Svarmuligheder findes i flere formater, både i tekst og ved smiley ikoner.

Nem oprettelse og tilknytning til kurser
Spørgeskemaet kan tilknyttes et eller flere kurser og kan udsendes automatisk til deltagerne eller underviserne på kurset på et bestemt tidspunkt i forløbet eller når kurset er gennemført. Dette sker i mail med et link til spørgeskemaet, der så besvares online. Det vil være muligt automatisk at rykke de personer, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, et bestemt antal dage efter udsendelsestidspunktet.

Simpelt at trække statistik på besvarelser
Efterfølgende kan der trækkes statistik på det enkelte kursus eller på tværs af kurser for at se hvilke områder, der eventuelt kan forbedres. Dette kan eksempelvis være en god måde at vurdere de enkelte undervisere.

Det er muligt at trække en standard rapport pr. kursus, der i grafer og tal viser den samlede besvarelse på et kursus på en pæn og overskuelig måde.

Kursist online tilgang

Kursist online tilgang
Der stilles et online katalog til rådighed, hvor kursisterne kan få overblik over udbuddet af kurser, og hvor de kan tilmelde sig. Derudover kan kursisten via deres profilside på kataloget Min Side redigere i egne data samt administrere sine tilmeldinger.

Meld afbud med få klik
Ved login på kataloget kan kursisten se sine kommende kurser, og såfremt en evt. afbudsfrist på kurset ikke er overskredet, er det muligt for kursisten selv at give afbud på et kursus, hvis de måtte være forhindret i at deltage.

Gode muligheder for dokumentdeling
Underviser har mulighed for at dele dokumenter med kursister, som de eksempelvis skal læse inden undervisningen. Ligeliges kan administratoren dele dokumenter med kursister og undervisere om eksempelvis kørselsforhold. Delte dokumenter tilgås via Min Side.

Hent selv kursusbevis
Når kurset er gennemført vil det være muligt for kursisten selv at hente sit kursusbevis på <em”>Min Side under Mine Tilmeldinger.

Underviser online tilgang

Der stilles et online katalog til rådighed, hvor underviserne kan få overblik over de kurser de skal og har undervist i. Derudover kan underviser via deres profilside på kataloget Min Side redigere i egne data samt tilføje dokumenter til kursussiden og registrere fremmøde på kurset.

Registrér fremmøde med få klik
Ved login på kataloget kan underviseren se sine afsluttede kurser og herunder deltagerlisten. Det er muligt at angive hvilke kursister der gennemførte kurset og hvilke, der ikke mødte op.

Gode muligheder for dokumentdeling
Underviser har mulighed for at dele dokumenter med kursister, som de eksempelvis skal læse inden undervisningen. Ligeliges kan administratoren dele dokumenter med kursister og undervisere om eksempelvis kørselsforhold. Delte dokumenter tilgås via Min Side.

Adhoc mail til kursisterne
Underviser har mulighed for at sende en mail til deltagerne på et kursus ved et enkelt klik, som vil åbne undervisers egen mail program og kan således hurtigt informere om eventuelle ændringer vedr. kursusdagen.

Leders online tilgang

Der stilles et online katalog til rådighed, hvor lederne kan få overblik over de kurser deres medarbejdere skal og har deltaget i. Dette er muligt ved at logge på deres profilside på kataloget Min Side hvor lederen, udover at kunne redigere i egne data, kan følge sine medarbejderes kursusaktivitet, samt eventuelt melde afbud.

Registrér afbud med få klik
Ved login på kataloget kan lederen se sine medarbejderes kurser, og såfremt en evt. afbudsfrist på kurset ikke er overskredet, er det muligt for muligt for lederen på kursistens vegne at melde afbud på et kursus, hvis kursisten måtte være forhindret i at deltage.

Nem adgang til dokumenter
Lederen kan tilgå de dokumenter der er tilføjet på kurset. Eksempelvis kan lederen læse op på kursets indhold for at vurdere, om kurset rent faktisk er relevant for medarbejderen.

da_DK