Vores referenceliste indeholder blandt andet et bredt udsnit af Danmarks største private og offentlige virksomheder.

De anvender alle værktøjerne i SafetyNet. Nogle bruger A-skade til arbejdsskade registrering og sagsbehandling med integreret indberetning til arbejdsskadestyrelsens EASY-system. Andre bruger systemets metodefri APV kortlægning. Nogle bruger systemet til registrering af sikkerheds- og brandinspektioner, mens andre igen gennemfører trivselsundersøgelser og/eller op til 360 graders ledelsesevalueringer.

De kunder, der anvender hele SafetyNet funktionaliteten, har et stort udbytte af systemets dynamiske handleplaner, som sikrer opfølgning via automatisk e-mail notificering, på de mange informationer.

Typisk starter vores kunder med at bruge SafetyNet, hvor de oplever de største administrative udfordringer og kan plukke de lavthængende frugter. Efterfølgende kan der, som behovet opstår, udvides med yderligere moduler til at dække andre opgaver indenfor arbejdsmiljø- og HR området. SafetyNet kan tilpasses virksomhedens processer og termer:

 • Jeg er super tilfreds med systemet. Og det er nogle søde mennesker, I har inde hos Jer. De er virkelig kompetente.
  Klik her og læs kundehistorien!
  –Bettina Jørgensen, Uddannelsessekretær, KAB

 • Langt det bedste ved SafetyNet er jo automatisering af en hel masse opgaver i forhold til det, vi har været vant til tidligere.
  Klik her og læs kundehistorien!
  –Mads Printzlau, Director of Software Services, IST

 • SafetyNet er på alle måder både hurtigere, mere brugervenligt og mere logisk opbygget, end det vi havde tidligere.
  Klik her og læs kundehistorien!
  –Helle Planck Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Høje Taastrup Kommune

 • Vi bruger SafetyNet fra FrontAvenue til at håndtere og forebygge arbejdsulykker.

  Byggepladser er traditionelt et farligt sted at arbejde, men Hoffmann har arbejdet fokuseret på at blive den sikreste arbejdsplads i branchen m.h.p. at fastholde de gode medarbejdere og nedbringe sygefraværet.

  SafetyNet er et internet-baseret arbejdsmiljøsystem, og via SafetyNets A-skade modul har Hoffmann altid et aktuelt overblik over sikkerhedssituationen i virksomheden og dermed et ledelsesværktøj, der kan bruges til at styre den forebyggende indsats, så kræfterne bliver brugt der, hvor risiciene er størst.

  Klik her og læs kundehistorien!–Entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S

 • Vi bruger SafetyNet A-skade fra FrontAvenue til at håndtere sagbehandling af ulykker, risikostyring og ArbejdsPladsVurdering (APV).

  Som en af Danmarks største arbejdspladser har Danish Crown stor interesse i at undgå og ikke mindst nedbringe antallet af arbejdsskader. SafetyNet hjælper Danish Crown i dette arbejde. FrontAvenue har endvidere lavet en integration til alle Danish Crowns løn- og personalesystemer der sikrer altid opdaterede informationer og et minimum af tastearbejde i løsningen.

  Klik her og læs kundehistorien!–Danish Crown

telefon

Hør mere om, hvordan din organisation kan bruge SafetyNet.

Kontakt Salgschef Claus Holst Sørensen på +45 31320181 eller chs(at)frontavenue.com eller via denne kontaktformular.

Hør mere om, hvordan din organisation kan bruge SafetyNet.

Kontakt Salgschef Claus Holst Sørensen //+45 31320181 //chs(at)frontavenue.com // kontaktformular

telefon