System til HR - SafetyNet

Human Resources

Bevar overblikket med SafetyNet til HR

SafetyNets Human Resources (HR) moduler samler din organisations HR-relaterede data centralt, så du kan administrere dem effektivt. SafetyNets HR-løsning dækker over forskellige spørgeskemaundersøgelser og udviklingssamtaler samt dertilhørende rapporter og opfølgningsplaner. Derudover kan man registrere medarbejderkompetencer.

Mange af Danmarks største virksomheder anvender hvert år SafetyNet til at gennemføre trivselsmålinger og lederevalueringer. SafetyNet gør det enkelt at lave selv de mest komplekse spørgeskemaer. Spørgeskemaer kan oprettes, målrettes og tilpasses med få klik.

Det er også muligt at registrere udviklingssamtaler i SafetyNet. Sammenlign spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af afdelinger. Det er let at danne et fyldestgørende billede af en medarbejder, når noter fra udviklingssamtaler er registreret i samme system, hvori andre HR-relaterede data er registreret.

Vi ser SafetyNet lidt som en schweizerkniv – den indeholder mange forskellige værktøjer

– Henrik Kjærsgaard, Kvalitet & Sikkerhed, BaneDanmark

Administration: Integrationer

SafetyNet kan integreres med lønsystemerne SD Løn og KMD Opus samt andre gennem filbaseret integration, så alle relevante medarbejderinformationer findes på et sted. Integrationerne gør, at man undgår tidsspild og eventuelle fejl, samt at HR-afdelingen har de bedst mulige forudsætninger for at udføre deres arbejde.

Trivselsundersøgelser og Ledelsesevalueringer: Bedre spørgeskemaer

I HR-modulet kan du opbygge, udsende, analysere og handle på mange forskellige typer af spørgeskemaer. Udsend medarbejder- og lederevalueringer til hele virksomheden eller specifikke afdelinger med få klik, og send påmindelser til dem, der endnu ikke har svaret. Der er desuden mulighed for at generere statistik og rapporter baseret på spørgeskemaresultaterne direkte i systemet. Sammenlign på tværs af afdelinger og årgange, og lær, hvordan medarbejdertrivsel og effektivitet kan optimeres. MUS-, LUS- og GRUS-samtaler kan ligeledes registreres og følges op på i systemet.

HR: Kompetencestyring

Registrer medarbejderes kompetencer, kompetenceniveau, kursushistorik og certificeringer i SafetyNet. Hvis I anvender SafetyNet til kursusadministration, overføres kursusinformationer automatisk. Der kan også udsendes påmindelser, såfremt et påkrævet certifikat er ved at udløbe.

Fuld fleksibilitet

Vi ved, at forskellige organisationer har forskellige tilgange og prioriteter til HR-arbejdet. For nogle af vores kunder er det vigtigt, at de kan tage udgangspunkt i et standardspørgeskema, som kræver minimal manuel tilpasning, når de skal gennemføre trivselsevalueringer. For andre af vores kunder er det vigtigt, at de selv kan definere spørgsmålstyper, spørgeskemaopsætning og rapporteringsmuligheder. For andre igen er det mest væsentlige ved et HR-system, at de til enhver tid har overblik over, hvilke medarbejdere der har gennemført hvilke kurser. Vi hjælper jer med at sammensætte netop den løsning, I har brug for, fra de simple standardløsninger til de avancerede skræddersyede løsninger.

Hvad er SafetyNet?

SafetyNet er et alt-i-ét cloud-baseret administrationssystem. SafetyNet består af forskellige kombinerbare løsningsmoduler. De forskellige moduler byder på løsninger inden for blandt andet arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration og kursusadministration. Organisationer kan selv vælge, hvilken kombination af SafetyNet moduler de ønsker.

Hvordan kan vi hjælpe din organisation?
Få en præsentation af SafetyNet.

da_DK