System til aktivskader og forsikringer - SafetyNet

Forsikring

Simpel administration af forsikringer og forsikringsskader

SafetyNet Forsikring og Forsikringsskader lader dig holde styr på dine aktiver, policer og forsikringssager i ét enkelt system. Forsikringer og forsikringsrelaterede skader er komplekse. Ansvarsskader skal registreres til intern brug og anmeldes til forsikring samt relevante myndigheder. Det er desuden enormt vigtigt til enhver tid at være opdateret omkring, hvorvidt man har de forsikringer, der bedst muligt dækker ens aktuelle behov. Med SafetyNet Forsikring og Forsikringsskader har du til enhver tid overblik over, hvilke skader der er sket i din organisation, hvor de er anmeldt, samt hvad dine forsikringer dækker over.

Vi bruger SafetyNet hver dag. Længere er den ikke. Vi synes, det er et godt system.

– Tove Bjørklund, Forsikringsrådgiver, Faxe Kommune

Forsikringsskader: Samtidig håndtering af forsikringsadministration og skadesregistrering

SafetyNet Forsikring og Forsikringsskader hjælper dig med at undgå unødigt dobbeltarbejde, når der er sket en tingsskade. Informationer omkring skaden skal kun registreres én gang og synkroniseres efterfølgende i de ønskede blanketter og databaser til brug i for eksempel interne rapporter, risikokortlægning og forsikringsadministration. Central styring af aktiver, forsikringspolicer og forsikringskrav sparer tid og minimerer risikoen for fejl, så du kan fokusere på at gøre din organisation mere sikker.

Handlingsplaner: Følg op på skader med handlingsplaner

SafetyNet Forsikring og Forsikringsskader giver dig overblik over, hvilke typer skader der opstår hyppigst. Modulet viser også, hvorfor skaderne opstår samt, hvilke omkostninger der er forbundet med dem. Ud fra denne information er det muligt at oprette målrettede handlingsplaner, der kan hjælpe med at gøre din organisation mere sikker.

Aktiver/Forsikring: Fleksibelt system

SafetyNet Forsikring og Forsikringsskader kan håndtere mange forskellige typer af skader, bl.a. autoskader, bygningsskader, løsøreskader, anvarsskader og entrepriseskader. Der er desuden mulighed for fleksibel risikostyring med inspektioner, audit og risikovurderingsmodeller. Tilpas SafetyNet med de felter, der er relevante i netop din organisation.

Hvad er SafetyNet?

SafetyNet er et alt-i-ét cloud-baseret administrationssystem. SafetyNet består af forskellige kombinerbare løsningsmoduler. De forskellige moduler byder på løsninger inden for blandt andet arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration og kursusadministration. Organisationer kan selv vælge, hvilken kombination af SafetyNet moduler de ønsker.

Hvordan kan vi hjælpe din organisation?
Få en præsentation af SafetyNet.

da_DK