Faxe Kommune Kundehistorie
Kundehistorie

Faxe og Stevns Kommuner forebygger skader ved hjælp af SafetyNet

”Nu har vi al skadesbehandling i samme system. Vi skal ikke ind og ud af mange forskellige systemer. Det letter vores hverdag.”

Sådan lyder det fra Tove Bjørklund, Forsikringsrådgiver i Faxe og Stevns Kommuner. Faxe og Stevns Kommuner har indgået et samarbejde på forsikringsområdet, som indebærer, at de har etableret en fælles forsikringsenhed. Forsikringsenheden har benyttet SafetyNet i over 5 år. Hvor de tidligere måtte bruge flere forskellige systemer til at registrere, behandle og følge op på arbejdsskader, ansvarsskader og tingsskader, kan de nu nøjes med at bruge SafetyNet.

Hurtig respons på sagerne

Medarbejderne ude i kommunerne har adgang til SafetyNet og kan derfor selv gå ind og anmelde en arbejds- eller tingsskade i systemet. Det er en stor fordel, mener Tove:

”Vi ser sagen med det samme. Og så reagerer vi på den med det samme. Før i tiden blev der skrevet en mail ind. Den landede måske på dit bord, men ikke på mit bord. Hvis du havde fri, kunne der måske gå en ekstra dag, før man opdagede, der var sket en skade. I dag kan vi hele tiden nøje følge sagen.”

I Faxe og Stevns har man valgt at følge op på arbejdsskader selv frem for at sende dem til en mægler. Ifølge Tove har kommunerne sparet mange penge ved selv at stå for administrationen, og hun oplever også, at skadelidte nyder gavn af, at det håndteres lokalt.

”Vi har jo skadelidte i telefonen, og de føler tryghed og nærhed ved, at sagen ligger hjemme i egen kommune.”

Lukket, integreret system

Da Faxe/Stevns valgte at hjemtage arbejdsskadesagerne, var det vigtigt, at det nye arbejdsskadesystem var et lukket, integreret system med forskellige brugerroller og rettigheder til forskellige typer medarbejdere.

”Det er kun forsikringsenheden, der har adgang til hele systemet. Lederne og arbejdsmiljørepræsentanterne kan gå ind og anmelde skaderne. Arbejdsgiver har kun krav på at få at vide, at der er sket en arbejdsskade, og om den bliver anerkendt eller afvist. De må ikke have noget kendskab til lægejournaler eller udbetalinger. Og vi synes, at SafetyNet håndterer de krav rigtig godt, fordi det er et lukket, integreret system.”

Forsikring skulle også indgå

Ud over at systemet skulle leve op til krav omkring forskellige brugeradgange, skulle systemet også indeholde en løsning til at administrere kommunernes forskellige forsikringer. Det kunne SafetyNet leve op til.

Nu har Faxe og Stevns Kommune sine forsikringer og forsikringsdetaljer registreret i SafetyNet. Under hver forsikring står der, hvilke af den pågældende kommunens aktiver, der er dækket af forsikringen, og under hvert aktiv står der, hvilken forsikring, der er gældende.

Når en af kommunerne f.eks. skal registrere en skade på en bygning, ”så popper forsikringen, der hører til, op lige så snart jeg indtaster bygningens adresse.”

Fokus på forebyggelse

Faxe og Stevns udmærker sig ved at have særligt stort fokus på forebyggelse. Forsikringsenheden forsøger at forebygge skader ved f.eks. at sørge for, at der bliver opsat vandalarmer, indbrudsalarmer og adgangskontrol på kommunale bygninger. De forebyggende indsatser hjælper dels kommunerne med at få lavere præmier fra forsikringsselskaberne, men Tove oplever også, at indsatserne har en effekt på antallet og karakteren af skader, de registrerer.

Gennem SafetyNet har Faxe og Stevns opbygget et effektivt system for håndtering af arbejdsskader, tingsskader, ansvarsskader og forsikringer. Det gør, at de har kvalificerede data til deres forebyggende indsatser.

Da Tove talte med FrontAvenue, var flere kommunale bygninger for nylig blevet ramt af lyn. Skaderne var blevet registeret i SafetyNet, hvor der også blev hentet forsikringsinformation. Efterfølgende skulle der etableres transientbeskyttelse på bygningerne for at minimere fremtidige skader ved lynnedslag. Tove skulle derfor lave en liste over de præcise steder, den forebyggende indsats skulle laves:

”Så kunne vi jo meget hurtigt gå ind i vores system, søge på ”lynskade”, og så dukker alle de sager, vi har haft med lynskade de sidste 14 dage, op med det samme.”

Tilfreds bruger

Tove opsummerer brugen af SafetyNet således:
‍”Vi bruger SafetyNet hver dag. Længere er den ikke. Vi bruger det simpelthen hver eneste dag. Vi synes, det er et godt system.”

Nu har vi al skadesbehandling i samme system. Vi skal ikke ind og ud af mange forskellige systemer. Det letter vores hverdag.

– Tove Bjørklund, Forsikringsrådgiver, Faxe og Stevns Kommune

Om IST

IST har leveret IT-systemer og tjenester til skoler, daginstitutioner og kommunaleforvaltninger i over 40 år. De afholder omkring 70 kurser hvert år. Disse kurser administreres nu i SafetyNet.

Hvordan kan vi hjælpe din organisation?
Få en præsentation af SafetyNet.

da_DK