Nye coronatiltag på danske arbejdspladser

23. November, 2020

Nye coronatiltag på danske arbejdspladser

Danmark døjer fortsat med højt smittetryk. Danske arbejdspladser har derfor et særligt ansvar for at sikre, at medarbejdere ikke bliver syge på jobbet.

I de seneste uger er der blevet vedtaget en række nye tiltag, der skal fremme sundhed på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet har igangsat flere initiativer. For det første giver Arbejdstilsynet nu obligatorisk vejledning i smitteforebyggelse på hovedparten af deres tilsynsbesøg. For det andet optrapper Arbejdstilsynet besøg i brancher og områder med særligt højt smittetryk. Det gælder både uddannelsesinstitutioner og virksomheder med vandrende arbejdskraft. Læs mere om Arbejdstilsynets coronaindsats here.

I sidste uge vedtog Folketinget også, at alle arbejdspladser kan kræve, at medarbejdere bliver testet for corona, hvis der er en saglig grund herfor. En sådan grund kan f.eks. være, at en på arbejdspladsen er blevet smittet. Ligesom Arbejdstilsynets udvidede indsats er loven vedtaget i et forsøg på at dæmme op på den stigende smitte, som landet står overfor. Læs mere om arbejdspladsers ret til at kræve coronatest here.

Meget er blevet vanskeligere i 2020, ikke mindst opgaven med at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. De nye tiltag er vedtaget for at bidrage til, at alle kan føle sig trygge, når de går på arbejde. Der findes ingen snuptagsløsning, der kan sikre det, men forhåbentlig vil et øget fokus på arbejdsmiljø på arbejdspladserne hjælpe.

Coronahilsen på en arbejdsplads

  • Vidensbank

en_US