SafetyNet Management Evaluation

Management Evaluation

 

SafetyNet Management Evaluation features:

· Flexible survey design
· Easy to send surveys
· Quick stats
· Advanced reports

SafetyNet Management Evaluation makes it easy to create, send, analyze, and follow up on management evaluations.

SafetyNet Management Evaluation can be integrated to a company's base data so it's easy to send them to different departments and managerial levels.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt undersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

SafetyNet Administrators can view active surveys and see how many people have filled them out. Reminders may be sent out automatically to employees who have yet to answer.

SafetyNet Administrators can view active surveys and see how many people have filled them out. Reminders may be sent out automatically to employees who have yet to answer. Administrators also can grant other employees or departments access to view answer overviews. Users can export answer reports based on a specific survey or reports comparing different departments or time periods.

SafetyNet consists of many different, combinable modules

We offer solution module packages within Work Environment, Insurance, Quality Assurance, HR, and Course Administration. Choose one or more module packages or create your own module combination.

SafetyNet Management Evaluation is part of the SafetyNet HR-solution.

en_US