IST Kundehistorie
Kundehistorie

IST samarbejder med SafetyNet om et cloud-baseretkursussystem

”Langt det bedste ved det er jo automatisering af en hel masse opgaver i forhold til det, vi har været vant til tidligere.”

Sådan siger Mads Printzlau, Director of Software Services på IST, en IT-virksomhed der leverer løsninger til skoler og institutioner. For et års tid siden besluttede IST sig for at skifte deres kursusadministrationssystem ud, da deres gamle system ”ikke længere opfyldte vores krav … heller ikke til sikkerhed”.

Det var et krav, at det nye system skulle være cloud-baseret, og at IST ikke selv skulle have noget data liggende. Derudover var det nogle hensyn til ”funktionalitet og automatisering”, der gjorde, at det endte med at være kursusadministrationssystemet fra FrontAvenue, IST valgte.

”Og selvfølgelig til en fornuftig pris. Det handler det jo også om”.

Automated Communication

IST sætter pris på, at meget af deres kommunikation med kursisterne nu foregår automatisk via e-mailskabeloner. Det gælder både, når der skal bekræftes en tilmelding, sendes en påmindelse eller gives kørselsvejledning til kurset.

”Alle de her ting har vi ikke haft tidligere med det gamle kursussystem.”

”Alle de her ting har vi ikke haft tidligere med det gamle kursussystem.”

Vigtige detaljer bliver husket

”En detalje som også er vigtig her i huset er huskelisten … den er absolut rigtig meget værd.”

Huskelisten i SafetyNet Kursusadministration minder om ”hvilke opgaver, det er, vi skal huske i forbindelse med de kommende kurser” samt ”hvornår det er, vi skal være opmærksomme på de kurser”.

Kursusadministratoren får en e-mail i sin indbakke, når der ligger en opgave, der skal løses. Det gør, at det bliver nemmere at holde styr på de mange kurser, IST afholder.

Håndtering af større kurser og workshops

”Og så er vi glade for, at vi ikke bare kan lave enkeltdagskurser men også workshops med forskellige spor.”

SafetyNet Kursusadministration er et fleksibelt system, der kan håndtere mange delelementer per kursus. Det gør, at det er muligt at afholde alt fra mindre kurser med få deltagere fra egen virksomhed til flersporede workshops og konferencer med eksterne deltagere.

”Vi har kravstillet meget” med hensyn til, hvad systemet skulle kunne, siger Mads, og ”vi føler os godt behandlet”.

… og så er det hele cloud-baseret

Om hvordan valget faldt på at gå med i netop SafetyNet-projektet, fortæller Mads, ”Det var jo en afsøgning af nogle forskellige muligheder, hvor vi kiggede på flere online-baserede systemer og også på nogle, som var hostet hos os selv … Der var nogle funktioner, vi så i SafetyNet, hvor vi tænkte, at hvis det her kan lykkes at få med i en cloud-baseret version, jamen så er det faktisk den, vi går med.””Det var jo en afsøgning af nogle forskellige muligheder, hvor vi kiggede på flere online-baserede systemer og også på nogle, som var hostet hos os selv … Der var nogle funktioner, vi så i SafetyNet, hvor vi tænkte, at hvis det her kan lykkes at få med i en cloud-baseret version, jamen så er det faktisk den, vi går med.”

Samarbejde om systemudvikling

IST var de første til at bruge FrontAvenues Kursusadministrationssystem i dets nuværende form som en integreret del af administrationsværktøjet SafetyNet. Mads har således stillet krav ud fra IST’s behov og givet løbende feedback ud fra IST’s erfaring.

Mads forklarer, at det har været en stor fordel at få lov til at være med til at kravstille, samt at forbedringer er kommet i takt med, at systemet er kommet i brug. ”Vi har jo lært det undervejs ved at tage noget i brug og finde ud af, hvad der virkede og hvad, der ikke virkede, og meldt tilbage til jer omkring det.”

Det at være med i et pilotprojekt har ”både været kilde til frustrationer men også selvfølgelig kilde til, at man kan få ændret på noget undervejs.” Det åbne og ærlige samarbejde, SafetyNets udviklere har haft med brugerne i IST, har været grundlaget for SafetyNet, som vi kender det i dag.

Der var nogle funktioner, vi så i SafetyNet, hvor vi tænkte, at hvis det her kan lykkes at få med i en cloud-baseret version, jamen så er det faktisk den, vi går med.

– Mads Printzlau, Director of Software Services, IST

Om IST

IST har leveret IT-systemer og tjenester til skoler, daginstitutioner og kommunaleforvaltninger i over 40 år. De afholder omkring 70 kurser hvert år. Disse kurser administreres nu i SafetyNet.

How can we help your organization?
Get a presentation of SafetyNet.

en_US