DanishCrown Kundehistorie
Kundehistorie

Danish Crown mindsker risikoen for arbejdsulykker markant

Slagterier har ry for at være farlige arbejdspladser, og som Danmarks største slagterikæde har Danish Crown skarpt fokus på at forebygge arbejdsskader og ulykker. Ca. 45.000 arbejdsulykker anmeldes hvert år i Danmark. Da kun ca. hver anden ulykke anmeldes, antages det, at godt hver 10. lønmodtager vil komme ud for en ulykke i løbet af en treårig periode. Der er derfor al mulig grund til at prøve at reducere antallet af arbejdsulykker, og her er Danish Crown gået forrest med et omfattende forebyggelsesprojekt.

”Vi har et arbejdsområde med en vis risiko, og selv om vi ikke kan undgå alle uheld og arbejdsskader, kan vi gøre meget for at minimere dem,” fortæller Morten Pedersen, Danish Crown Insurance.

Derfor har Danish Crown indført et stort beredskab omkring arbejdsskader. Der føres statistik over alle uheld, og på baggrund af denne statistik arbejdes der konstant på at minimere de forskellige risici, som medarbejderne udsættes for. Faktisk er Danish Crowns beredskab og resultater så gode, at virksomheden har modtaget Arbejdsmiljøprisen i kategorien Arbejdsulykker. Arbejdsmiljøprisen er indstiftet af Arbejdsmiljørådet og har til hensigt at fremhæve og belønne gode og alternative løsninger på problemer med arbejdsmiljøet.

Fra 50 til 3 arbejdsulykker på 3 år

Ulykkesprojektet, som Danish Crowns prisbelønnede projekt kaldes, har reduceret antallet af ulykker med over 50 procent. Siden 2005 har 11 af koncernens slagterier taget projektet til sig. Et af dem er svineslagteriet i Rønne, som både har haft fokus på arbejdsulykker og på tilløb til ulykker. Indsatsen har betydet, at slagteriet fra 2004 til 2006 kunne notere et imponerende fald i antallet af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet fra 50 til bare to årligt.

Nær ved og næsten tæller også

”At kunne forebygge uheld og arbejdsskader er et vigtigt led i vores daglige indsats. En vigtig del af projektet er derfor at registrere alle tilløb til ulykker. Det betyder, at hvis en medarbejder f.eks. falder på en trappe, så skal det registreres, også selv om ingen kommer alvorligt til skade,” fortæller Morten Pedersen. Danish Crown er mangeårig bruger af Hændelser, som er FrontAvenues IT-løsning til anmeldelse, behandling og forebyggelse af arbejdsskader.

Danish Crown anvender netop Hændelser til bl.a. at dokumentere hyppigheden af arbejdsulykker og tilløb til ulykker for om muligt at finde årsager til arbejdsskader. Denne kortlægning af tilløb til ulykker betyder således, at man kan trække statistik på disse og via statistikken identificere områder med høj risiko for egentlige arbejdsulykker. Dermed kan man adressere adfærds- og procesforbedringer og få en fokuseret forebyggelsesindsatssat i værk.

Strategisk indsats på operationelt plan

I hele Danish Crown ser man kampen mod arbejdsskader som en strategisk indsats. Derfor har man investeret i et stort beredskab og har et kontinuerligt fokus på problemet. Her spiller især en målrettet indsats i de enkelte afdelinger en stor rolle.

”Gennem SafetyNet kan vi nemt se, hvilke afdelinger, arbejdsgange og typer af medarbejdere, der er mest udsatte, og så koncentrere vores indsats overfor disse. SafetyNet er en af forudsætningerne for, at vi har kunnet nå det høje niveau, som har motiveret, at vi har vundet Arbejdsmiljøprisen,” fortæller MortenPedersen.

En anden vigtig del af arbejdet med at reducere arbejdsskader er det at få medarbejderne til selv at tage aktiv del i processen. I forbindelse med ulykkesprojektet har Danish Crown bl.a. i samarbejde med en konsulentvirksomhed skabt et hjælpemateriale med pædagogiske tegneserier, der viser især de sprogsvage medarbejdere, hvordan man undgår arbejdsulykker og tager de nødvendige forholdsregler. Men også SafetyNet Hændelser er med til at inddrage medarbejderne i forebyggelsesindsatsen.

”Med SafetyNet kan den enkelte afdeling selv indberette ulykker og tilløb til ulykker. Desuden kan afdelingen se sine egne tiltag til forbedringer og resultaterne heraf. Vi skal have viden om gode arbejdsmetoder frem til alle, og her er SafetyNet en vigtig medspiller i vores arbejde med at blive en endnu mere sikker virksomhed,” slutter Morten Pedersen.

SafetyNet er en af forudsætningerne for, at vi har kunnet nå det høje niveau, som har motiveret, at vi har vundet Arbejdsmiljøprisen

– Morten Pedersen, Insurance, Danish Crown

Om Danish Crown

Danish Crown er en international fødevarevirksomhed, der producerer og sælger fersk svine- og oksekød. Dertil kommer produktion og salg af en række andre fødevareprodukteri koncernens datterselskaber. Danish Crown er faktisk Europas største og verdens næststørste svineslagteri samt verdens største kødeksportør. Danish Crown er desuden Europas største kødforædlingsvirksomhed og en betydelig spiller på det europæiske oksekødsmarked. Danish Crown har 25.000 medarbejdere og en årlig omsætning på 44,3 mia. kr.

How can we help your organization?
Get a presentation of SafetyNet.

en_US