One solution, many modules

SafetyNet consists of many different, combinable modules

We offer several different solution module packages. Choose one or more packages below or create your own module combination. Read about the packages and the individual solution modules below.

SafetyNet består af mange forskellige, kombinerbare moduler.

Læs om alle modulerne her

Case Management

SafetyNet Case Management features:
‍· Registrering af forskellige typer af hændelser – arbejdsskader, nærvedulykker og andre utilsigtede hændelser
· Records of workplace injuries and near misses
· Integration with relevant authories' reporting systems
· Accident mapping
· HR reports


SafetyNet Case Management, a part of SafetyNet's Work Environment solution, makes administrative tasks related to workplace injuries and related cases simple. Record and follow up on injuries, accidents, near misses, and other unplanned events in one simple system.

Det er enkelt at registrere skader og nærvedhændelser i SafetyNet. Registreringer kan foretages på få minutter enten via SafetyNet online eller via SafetyNet/HSEQ Master appen, som også fungerer offline. Registrerede hændelser kategoriseres efter type. Det er muligt at vedhæfte billeder, hændelsesplacering og mange andre detaljer.

En skade kan rapporteres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) EASY-system samtidig med den registreres i SafetyNet. Følg efterfølgende med i sagens EASY-status direkte i SafetyNet. Sager, der er sendt til EASY, får et særligt symbol i overblikslisten. Det er også muligt at søge på sager baseret på deres status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag, og administrationen af sagen forenkles betydeligt. I dag bliver 60% af skaderne registreret i EASY-systemet sendt ind via SafetyNet.

SafetyNet Case Management gives you a full picture of injuries and incidents in your workplace. Having all that information in one place allows you to map out where most injuries happen, identify risks, and identify areas that need improvement. SafetyNet has a series of report templates that allows you to see quick stats of cases in your company and find potential patterns.

Hændelser kan knyttes til en handlingsplan direkte i SafetyNet. Det giver mulighed for systematisk, kvalificeret opfølgning.

Flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Det har de blandt andet gjort via registreringer i SafetyNet. Når det er nemt at registrere, gør flere medarbejdere det også, og når arbejdsskader bliver registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på.

Workplace Assessments

SafetyNet APV’s vigtigste funktioner:
· Flexible survey design
· Easy to send surveys
· Quick stats

SafetyNet APV muliggør enkel opsætning, udsendelse og analyse af arbejdspladsvurderinger (APV’er) og andre arbejdsmiljørelaterede spørgeskemaundersøgelser. Brugere kan vælge at tage udgangspunkt i et af vores færdige skabeloner, virksomhedens tidligere gemte skabeloner, eller opsætte deres egen. Der er mulighed for omfattende tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder. Du kan f.eks. opsætte et pointsystem, der udløser smileys eller udløser handlingsplaner, når der scores lavt.

SafetyNet kan integreres til virksomhedens stamdata, hvilket gør udsendelse til specifikke afdelinger eller stillinger hurtigt og nemt. Arbejdsmiljøorganisationen kan desuden monitorere, hvor mange medarbejdere mangler at svare, samt udsende automatiske påmindelser, når svarfristen nærmer sig.

Besvarelserne indsamles via e-mail og på baggrund af svarene kan du oprette og uddelegere handlingsplaner og opfølgning direkte i systemet.

SafetyNet Arbejdsmiljøs spørgeskemamodul indeholder også mange forskellige rapporteringsmuligheder og svaroversigter.

Audits

SafetyNet Audits Features
‍· Opbyg simple skemaer
· Fill out the surveys in a matter of minutes
· Download the results as PDF reports

SafetyNet Tilsyn gør det enkelt at opbygge og udfylde skemaer til brug ved tilsyn, kortlægninger, runderinger, audits og lignende. Skemaerne kan i høj grad tilpasses den enkelte organisation i det der er mulighed for omfattende tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder.

Skemaerne kan udfyldes over internettet via en PC eller mobilenhed. Vil tilkøb af SafetyNet appen kan skemaerne også udfyldes offline via appen. SafetyNet Tilsyn er derfor en god mulighed for organisationer, der har brug for, at deres medarbejdere kan udfylde et skema uden, at de sidder ved et skrivebord.

Answers can be exported to Excel or to PDF reports. The reports can compare answers from different departments or different months.

Ligesom SafetyNets andre moduler kan SafetyNet Tilsyn integreres med organisationens stamdata, således at de rette personer har adgang til de rette tjeklister og besvarelser. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Action Plans

SafetyNet Action Plans features:
‍· Skab målrettede handlingsplaner
· Delegate tasks to among your coworkers
· Prioritize tasks
· Attach action plans SafetyNet cases and SafetyNet surveys

SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller en helt anden sag, der optager virksomheden. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver gjort, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Det er også muligt at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt om, hvem der har foretaget ændringerne.

SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner, og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

SafetyNet furthermore provides a visual overview of the number of different types of action plans and cases registered in the system. You can also download a report showing which action plans are in use in different departments.

I SafetyNet har hver bruger forskellige roller som afhænger af den enkelte bruges stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Employee Satisfaction

SafetyNet Employee Satisfaction features:
‍· Fleksibel opsætning af spørgeramme
· Easy to send surveys
· Quick stats

SafetyNet Trivselsundersøgeler gør det nemt at oprette, udsende, analysere og handle på trivselsundersøgelser. SafetyNet Trivselsundersøgelser kan integreres med organisationen stamdata, så det er enkelt at udsende dem til forskellige afdelinger og ledelsesniveauer.
Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon, eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugergrænseflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

SafetyNet Administrators can view active surveys and see how many people have filled them out. Reminders may be sent out automatically to employees who have yet to answer.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer, respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema. Sammenlign resultater på tværs af forskellige afdelinger eller forskellige år.

HR

SafetyNet HR’s vigtigste funktioner:
· Records from previous performance evaluations
· HR reports

SafetyNet HR kan brugere indtaste noter og beslutninger fra MUS-, LUS-, GRUS- eller TUS-forløb. Således bliver det muligt at sammenligne spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af afdelinger.

SafetyNet HR contributes creating a more complete picture of an employee by making information about that employee easier to find.

Hvis en organisation benytter SafetyNets øvrige HR-løsninger kan informationerne fra udviklingssamtalen desuden let sammenholdes med medarbejderens eller afdelingens andre HR-relaterede data.

Management Evaluation

SafetyNet Management Evaluation features:
‍· Fleksibel spørgeskemaudsendelse
· Easy to send surveys
· Quick stats
· Advanced reports

SafetyNet Ledelsesevaluering gør det nemt at oprette, analysere og handle på ledelsesevalueringer. Ledelsesevalueringsmodulet kan integreres med virksomhedens stamdata så det er hurtigt at sikre, at de rigtige medarbejdere modtager det rigtige skema til udfyldelse.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon, eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugergrænseflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

SafetyNet Administrators can view active surveys and see how many people have filled them out. Reminders may be sent out automatically to employees who have yet to answer.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer, respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema.

Course Administration

SafetyNet Course Administration features:
· Course planning
· Course catalogs
· Course sign-ups
· Course attendance
· Course evaluation

SafetyNet Kursusadministration assisterer i alle faser af kursus- eller eventafholdelse, fra planlægning af kurset til koordination til evaluering. SafetyNet kan bruges til administrationen forbundet med interne såvel som eksterne kurser, konferencer og seminarer.

SafetyNet Kursusadministration annoncerer en organisations kurser på en simpel, overskuelig side, hvor interesserede selv kan tilmelde sig kurserne. Systemet holder styr på alle til- og afmeldinger i auto-genererede lister. Der er også en huskeliste-funktion, der sender påmindelser til arrangører og undervisere om vigtige deadlines.

You can also use SafetyNet Course Administration for taking attendance and sending out diplomas and course evaluations.

The system makes communication between participants, teachers, and administration much simpler. Automated email templates ensure that everyone gets the information they need.

Course participants, teachers, and managers have access to a personal course catalog where they can edit their own data and signups and access relevant files.

Read more about Course Administration here.

Documents

SafetyNet Documents features:
‍· Dokumentorganisering
· File sharing
· Version management

SafetyNet Dokumentation samler dokumenter, som SafetyNet brugere skal have adgang til. Det gælder dels projekter, medarbejdere skal samarbejde om, eksempelvis en ISO-certificering, og dokumenter der relaterer sig til sager i et af SafetyNets andre moduler, eksempelvis en forsikringspolice eller en APV-rapport.
Flere versioner af samme dokument kan løbende tilføjes i takt med, der sker ændringer af kladder eller forhold opdateres. Tidligere versioner kan søges frem ved at klikke ind på det enkelte dokument. Dokumenter tilknyttes særlige områder eller afdelinger, så de er lette at søge frem.

Det er muligt at styre, hvilke medarbejdere kan se og redigere hvilke dokumentmapper. Selve mappestrukturen kan også sættes op præcis, som det giver mening for den enkelte organisation

Claims

SafetyNet Claims features
‍· Registrering af skader på aktiver
· Forenklet sagsadministration
· Udtømmende sagslogs over forsikringssager
· Detaljerede rapporter

SafetyNet Forsikringsskader er et hændelsesregistreringssystem til skader sket på aktiver som biler, bygninger og løsøre. Systemet understøtter en risikobaseret tilgang til forsikringsarbejde. Ved skader på aktiver registreres aktivens og skadens type og beskrivelse, et sagsnummer, dato for ulykke og oprettelse samt forsikringstype. Det er nemt og enkelt søge og sortere i registrere hændelsen ud fra en hvilken som helst af del af registreringen.

Pull up a detailed log with information about the incident, insurance information, relevant documents, payment logs, and records of who in your organization recorded which details.

Håndter hele sagen fra SafetyNet Forsikringsskader. Det er muligt at opsætte skabeloner for at automatisere hyppige processer. Man kan for eksempel skabe en mailskabelon til automatisk bekræftelse af modtagende sager eller en excelskabelon til at generere rapporter.

SafetyNet Forsikringsskader lader dig oprette et antal standardrapporter, som giver dig overblik over skader i organisationen. På baggrund af disse rapporter kan du så træffe kvalificerede beslutninger om budgetting og forebyggende aktiviteter.

Insurance

SafetyNet Insurance features:
‍· Registrer aktiver og relevante dokumenter
· Record insurance information and relevant documents
· Keep track of assets, insurances, and how they're used

SafetyNet Insurance is an administration system for assets and asset insurance.

I SafetyNet Aktiver/Forsikring samles al information omkring et aktiv. For at registrere et aktiv udfylder man information som navn, kode, aktivtype, forsikringspolice og hvilken afdeling, aktivet tilhører. Hvis aktivet er et køretøj, registrerer man derudover bl.a. stelnummer og model. Hvis aktivet er en bygning, kan man f.eks. registrere, hvorvidt bygningen har tyverialarm eller videoovervågning. Hvilke felter, der skal udfyldes, kan tilpasses af den enkelte organisation ved implementering af SafetyNet.

SafetyNet Aktiver/Forsikring samler også al information omkring aktivernes forsikringer. For at registrere en forsikring i SafetyNet udfylder man information som policenummer, forsikringstype, forsikringsselskab og startdato. Som med aktivregistrering bestemmer den enkelte organisation selv hvilke informationer, medarbejdere skal registrere om en forsikring. Det er også muligt at uploade forsikringsbetingelser og andre relevante dokumenter til en forsikringsregistrering.

Registrerede aktiver linkes til registrerede forsikringer. Det gør, at det er nemt at få overblik over, hvordan forsikringer bliver brugt. Det er f.eks. muligt at danne en graf over hvor mange aktiver, der er tilknyttet forskellige forsikringstyper.

Al data integreres automatisk mellem SafetyNet Forsikringsskader og SafetyNet Aktiver/Forsikring. Når både forsikringer og aktiver er registreret og linket i SafetyNet Aktiver/Forsikring, vil den rigtige forsikring automatisk dukke op, når en aktivskade registreres i SafetyNet Forsikringsskader.

The SafetyNet app

The SafetyNet/HSEQ Master app is a registration tool that makes SafetyNet even easier to use. Use important SafetyNet features on your smart phone or tablet – even when you’re offline.

Read more

Administration

All SafetyNet solutions include the SafetyNet Administraion module. SafetyNet Administration controls the settings of all the other modules in SafetyNet.

SafetyNet Administration includes information about company organization, employees, users, roles, emails, activity logs, and metadata.

Read more

How can we help your organization?
Get a presentation of SafetyNet.

Contact me

Get the latest SafetyNet news

Subscribe to our newsletter (in Danish).
By clicking "subscribe", you accept our privacy policies.

Tak! Vi holder dig opdateret.
Oops! Der gik vist noget galt. Prøv igen senere.