Børnecenter Solbo, Silkeborg Kommune indstilles til Arbejdsmiljøprisen efter arbejde med SafetyNet

Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune har mindsket antallet af alvorlige voldsepisoder, efter de er begyndt at registrere voldsepisoder i SafetyNet. Anna Christina Folmersen, faglig koordinator hos Solbo, fortæller, “Ved hjælp af elektroniske registreringer af mindre hændelser med vold, trusler og krænkende adfærd i SafetyNet har vi skabt et cirkulært læringsmiljø, hvor medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgruppe i højere grad – og på en meget nemmere måde – kan analysere de konflikter og den vold, medarbejdere udsættes for (…) Samtidig kan vi se, at SafetyNet bidrager til at fremme medarbejdernes trivsel, fordi de elektroniske registreringer af hændelser og hændelsernes påvirkning af medarbejderen bliver synliggjort og konkretiseret i højere grad end tidligere.”

De flotte resultater har ført til, at Solbo er blevet nomineret til Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljø pris. Læs hele pressemeddelelsen hos arbejdsmiljoeprisen.dk.

0
Hør mere om SafetyNet