SafetyNet Administration

Administration

 

SafetyNet Administration er SafetyNets nødvendige grundmodul.

SafetyNet Administration styrer indstillingerne i alle øvrige moduler i SafetyNet-løsningen. SafetyNet Administration indeholder virksomhedshierarkiet, arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere, brugere, roller og rollestyring, et informationssystem, et mailsystem, aktivitetslogs og metadata. De øvrige modulers layout og funktionalitet modereres også fra SafetyNet Administration.

Alle modulernes integration til SafetyNet Administration gør, at samtlige moduler kan trække på medarbejderdata. Det er eksempelvis nyttigt, når en arbejdspladsvurdering skal sendes ud fra SafetyNets APV-modul. Spørgeskemaet sendes til den eller de dele af organisationen, spørgeskemaet er relevant for. APV-modulet benytter organisationsstrukturen og medarbejder kontaktinfo fra SafetyNet Administration.

SafetyNet Administration muliggør også, at forskellige øvrige moduler kan bruges sammen. Eksempelvis kan der oprettes en handlingsplan i SafetyNet Handlingsplaner for at rette op på årsagen til en arbejdsskade, som er registreret i SafetyNet Hændelsesregistrering. Med data fra SafetyNet Administration kan der tildeles ansvarsposter på delopgaverne til relevante medarbejdere.

SafetyNet-systemet er bygget op således, at SafetyNet Administration er nødvendigt for, at løsningen skal virke, mens de øvrige moduler udvider løsningen med forskellige funktioner.

SafetyNet består af mange forskellige, kombinerbare moduler

Vi tilbyder modulkombinationer inden for arbejdsmiljø, forsikring, kvalitet, HR og kursusadministration. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din egen SafetyNet-løsning.

da_DK