Försäkring

Håll reda på alla dina tillgångar, försäkringar och försäkringsärenden genom försäkring modul i SafetyNet.

  • Intuitivt och effektiv registrering och administration av försäkringsersättningar
  • Auto Skador, byggnad skada, personlig egendom skadeståndskraven, kontrakts skador etc.
  • Central kontroll av tillgångar, försäkringar och försäkringskrav
  • Flexibel riskhantering med möjlighet inspektioner, revisioner och modeller för riskbedömning
  • Förmåga att relatera uppgifter och handlingsplaner
  • Effektiv ärendehantering av arbetskraft och materiella skador, och tillhörande korrespondens och dokument

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev?


Bok en icke-bindande demo