Lösningar

Njut av mer än 10 års ackumulerade kundupplevelser inom:

Arbetsmiljö:

 • Arbetsskador och tillbud
 • Medarbetar utvärdering
 • Revisioner och inspektioner
 • Ätgjärder

 

HR:

 • Välbefinnande
 • Ledera utvärdering
 • Medarbetarsamtal
 • Kompetens och talentförsörjning
Försäkring och sakskador:

 • Försäkring administration
 • Aktiv förvaltning
 • Inspektioner
 • Tingskade administration

 

Kursadministration:

 • Kurs översikt
 • Deltagare
 • Resursfördelning
 • kursutvärdering

Utnyttja en enhetlig och integrerad ”molnet” plattform för alla moduler, säkerställer möjligheten för våra kunder att börja i liten skala och expandera kontinuerligt genom en enkel alternativ. Alla lösningar kan konfigureras med integration till företagets och de anställdas basdata och e-Boks och Single Sign On.

 • SafetyNet är inte bara ett rapporteringssystem utan också ett viktigt förvaltningsverktyg.–Bjørn Jørgensen, SIkkerhedschef, Hoffmann A/S

 • Genom SafetyNet kan vi enkelt se vilka avdelningar, rutiner och typer av anställda som löper störst risk.–Morten Pedersen, Risk Manager, Danish Crown

 • SafetyNet är på alla sätt snabbare, mer användarvänliga och mer logiskt än vi hade tidigare.–Helle Planck Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent

Prenumerera på SafetyNet nyhetsbrev?


Bok en icke-bindande demo