Tingskader

Hold styr på alle dine aktiver, policer og forsikringssager gennem forsikringsmodulet i SafetyNet.

  • Intuitiv og effektiv registrering og administration af forsikringsskader
  • Autoskader, bygningsskader, løsøre skader, ansvarskader, entrepriseskader m.m.
  • Central styring af aktiver, forsikringspolicer og forsikringskrav
  • Fleksible risikostyring med mulighed for inspektioner, audit og risikovurderingsmodeller
  • Mulighed for at relatere opgaver og handlingsplaner
  • Effektiv sagsbehandling af arbejds- og tingskader, og relaterede korrespondance og dokumenter