Tingskader

SafetyNet Forsikring og Tingskade lader dig holde styr på dine aktiver, policer og forsikringssager i ét enkelt system.

Forsikringer og forsikringsrelaterede skader er komplekse. Skaderne skal registreres til intern brug og anmeldes til forsikring samt relevante myndigheder. Det er desuden enormt vigtigt at til enhver tid være opdateret omkring hvorvidt man har de forsikringer, der bedst muligt dækker ens aktuelle behov. Med SafetyNet Forsikring og Tingskade har du til enhver tid overblik over, hvilke skader der er sket i din organisation, hvor de er anmeldt, samt hvad dine forsikringer dækker over.

Håndter forsikringsadministration og skaderegistrering samtidig

SafetyNet Forsikring og Tingskade hjælper dig undgå unødigt dobbeltarbejde når der er sket en tingskade. Informationer omkring skaden skal kun registreres én gang, og synkroniseres efterfølgende i de ønskede blanketter og databaser til brug i for eksempel interne rapporter, risikokortlægning og forsikringsadministration. Centralstyring af aktiver, forsikringspolicer og forsikringskrav sparer tid og minimerer risikoen for fejl, så du kan fokusere på at gøre din organisation mere sikker.

Følg op på skader med handlingsplaner

SafetyNet Forsikring og Tingskade giver dig overblik over hvilke typer skader, der opstår hyppigst, hvorfor de opstår samt hvilke omkostninger, der er forbundet med dem. Ud fra denne information er det muligt at oprette målrettede handlingsplaner der kan hjælpe med, at din organisation bliver mere sikker.

Fleksibelt system

SafetyNet Forsikring og Tingskade kan håndtere mange forskellige typer af skader, bl.a. autoskader, bygningsskader, løsøreskader, anvarsskader og entrepriseskader. Der er desuden mulighed for fleksibel risikostyring med inspektioner, audit og risikovurderingsmodeller. Tilpas SafetyNet med de felter, der er relevante i netop din organisation.

Modtag SafetyNet nyhedsbrev?


Hent SafetyNet produktblad


Bestil uforpligtende demo