Human Resources

HR

SafetyNets Human Resources (HR) modul samler din organisations HR relaterede data centralt, så du administrere dem effektivt. HR-modulet kan blandt andet indeholde medarbejderstamdata, forskellige spørgeskemaundersøgelser og udviklingssamtaler og dertilhørende rapporter og handlingsplaner samt medarbejderkompetencer. HR-modulet kan endvidere bruges til medarbejder sagsregistrering.

I HR-modulet kan du opbygge, udsende, analysere og handle på mange forskellige typer af spørgeskemaer. Udsend medarbejder- og lederevalueringer til hele virksomheden eller specifikke afdelinger med må få klik, og send påmindelser til dem, der endnu ikke har svaret. Der er endvidere mulighed for at generere statistik og rapporter baseret på spørgeskemaresultaterne direkte i systemet. Sammenlign på tværs af afdelinger og årgange og lær, hvordan medarbejdertrivsel og effektivitet kan optimeres. MUS, LUS og GRUS samtaler kan ligeledes registres og følges op på i systemet.

I SafetyNets HR-modul kan endvidere registre hvilke kurser, enkelte medarbejdere har deltaget på, samt eventuelle certificeringer. Gør man brug af SafetyNets Kursusadministrations-modul kan dataene overføres automatisk. Der kan også udsendes påmindelser, såfremt et påkrævet certifikat er ved at udløbe. Andre medarbejderkompetencer kan ligeledes kortlægges, og SafetyNet HR kan også bruges til rekruttering.

Rollebaseret adgang

Datasikkerhed og anonymitetskrav er altid i centrum hos FrontAvenue, og i SafetyNets HR-modul er forskellige data synlige for forskellige medarbejdere baseret på afdelingsstruturen.

Modtag SafetyNet nyhedsbrev?


Hent SafetyNet produktblad


Bestil uforpligtende demo