APV – Arbejdspladsvurdering

Er APV systemet bare et spørgeskema?

En arbejdspladsvurdering skal være en aktiv lærende proces, der sikrer den løbende forbedring af arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Uden den rette systematik kan APV’en ende som en omstændig dokumentationsopgave, der trækker ressourcer uden at tilføre værdi.

En ny generation af APV-værktøjer

SafetyNet samler alle aspekter af arbejdspladsvurdering og repræsenterer en ny generation af spørgeskema-systemer, hvor du ikke er bundet af prædefinerede spørgsmål, svarmuligheder og pointsystemer. Du kan selv designe og tilpasse spørgerammen, og du kan opsætte et pointsystem, der fx udløser smileys eller udløser handlingsplaner, når der scores lavt.
Besvarelserne indsamles via e-mail og på baggrund af svarene kan du oprette og uddelegere handlingsplaner og opfølgning direkte i systemet. Det hele foregår via nettet.

Vigtigste funktioner

• Nem og enkel design af spørgeramme
• Indsamling af svar via mail og internet
• Differentieret spørgeramme ift. den enkelte arbejdsplads
• Opret og følg handlingsplaner i samme løsning

Modtag SafetyNet nyhedsbrev?


Hent SafetyNet produktblad


Bestil uforpligtende demo